voorlichting

Update: Medicijnentekort bij anti-epileptica

Medicijnentekort is een complex wereldwijd probleem. Ook mensen met epilepsie in Nederland hebben er steeds vaker mee te maken. In dit artikel geven we een overzicht van de oorzaken, gevolgen en wat we eraan doen.

Oorzaken

Hieronder geven we een aantal oorzaken voor het medicijnentekort in Nederland:

  1. Nederland is een klein land met in verhouding weinig inwoners in vergelijking met Duitsland of Frankrijk. Hierdoor is Nederland geen aantrekkelijke markt voor farmaceutische bedrijven.
  2. Nederland geeft door het streven naar kosten efficiency in de zorg een lage vergoeding voor medicijnen in vergelijking met landen om ons heen. Ook hierdoor is Nederland een ingewikkelde markt voor de farmaceutische industrie. En de zorgverzekeraars kennen een ‘preferentiebeleid’. Hierdoor wordt bij sommige geneesmiddelen alleen het goedkope merk vergoed. Dat maakt het voor verkopers ook minder aantrekkelijk.
  3. Vanaf ongeveer 2000 was de tendens van bedrijven om meer productie van medicijnen over te hevelen naar voornamelijk China en India. Vaak waren hierbij ook de kostenbesparingen het argument. De logistiek van de grondstoffen van medicijnenproductie en medicijnen zelf is hierdoor kwetsbaarder geworden. Hoe kwetsbaar heeft de COVID-pandemie laten zien. Grondstoffen voor de productie moeten bijvoorbeeld uit deze landen komen. Het is dus niet eenvoudiger geworden om medicijnen van daar naar Europa te halen.

Gevolgen voor mensen met epilepsie

De gevolgen van het medicijnentekort voor mensen met epilepsie en voor zorgverleners kun je lezen in onze blog.
Samenvattende conclusie is:

Het medicijnentekort kost de maatschappij veel tijd en dus geld. Apothekers zijn meer tijd kwijt, behandelaars zijn meer tijd kwijt en patiënten en verzorgers zijn meer tijd kwijt. Het geeft daarbij extra (zorg)kosten door de gevolgen van meer of ernstigere epileptische aanvallen. Denk hierbij aan meer ambulanceritten, meer spoedeisende hulp, meer ziekenhuisopnames. En denk ook aan arbeidsverzuim, inkomstenderving of extra kosten die de patiënt moet maken. Voor patiënten en verzorgers komt daar de voortdurende stress, angst en onzekerheid bij of een medicijn voorradig is. En als dat niet het geval is of het vervangende medicijn net zo goed werkt als het gebruikelijke medicijn. Als patiëntenorganisatie EpilepsieNL merken wij dat dit de kwaliteit van leven van patiënten beïnvloedt. Ook dit niet-financiële aspect moet worden meegenomen in de afwegingen.

Wat moet er volgens EpilepsieNL gebeuren?

In Nederland kan de overheid aan een aantal knoppen draaien om de tekorten te verminderen.

  • Sinds 1 januari 2023 geldt de verplichting van een ijzeren voorraad voor leveranciers en groothandelaren. Ook wordt er gewerkt aan een efficiëntere procedure, zodat na een melding van een tekort sneller een vergunning kan worden afgegeven om het medicijn uit het buitenland te halen. Het is belangrijk deze ijzeren voorraad en het afgeven van een vergunning goed te monitoren.
  • De vergoedingen voor medicijnen moeten worden verhoogd, zodat Nederland weer een aantrekkelijke markt wordt. Hierbij moeten alle partijen die daar een rol in spelen betrokken worden.
  • De hogere zorgkosten door meer en ernstigere epileptische aanvallen en de invloed op de kwaliteit van leven moeten meegenomen worden in de discussie.
  • Het medicijnentekort is een internationaal probleem dus er moet een internationale oplossing komen door samenwerking met andere (Europese) landen. Als Duitsland vergoedingen van specifieke medicijnen vanwege een tekort verhoogt, zullen wij in Nederland dat ook moeten doen. Alleen de vergoedingen per land omhoog brengen is ons inziens niet de oplossing.
  • Willen wij afhankelijk zijn van landen buiten de EU? Wij vinden dat onverstandig. Er moeten meer inspanningen worden verricht om de productie van medicijnen ook in Europa mogelijk te maken. Je zou verwachten dat de overheid dit oppakt omdat de gevolgen van het tekort veel geld kost en een impact heeft op de volksgezondheid.

De urgentie is daar, maar wij hebben niet het gevoel dat er wordt gehandeld. Waarom kunnen we wel binnen een half jaar een vaccin ontwikkelen, testen en produceren, maar niet binnen een half jaar generieke medicijnen produceren? En waarom laten we in Nederland en in de EU bestaande productie bedrijven failliet gaan? 

Wat doet en gaat EpilepsieNL hieraan doen?

EpilepsieNL is niet de uitvoerende partij bij het oplossen van het medicijnentekort. Wij ervaren wel via onze achterban, de mensen met epilepsie, de gevolgen. Het is ook niet alleen een probleem voor mensen met epilepsie. Wat wij kunnen doen is het onderwerp onder de aandacht brengen en houden en de impact blijven aangeven voor mensen met epilepsie. Hierbij werken wij samen met de Patiëntenfederatie en andere patiëntenorganisaties.

Wij blijven het medicijnentekort monitoren en blijven mensen oproepen om hun problemen te melden.

Lees hier veel gestelde vragen van nieuwsredacties en ons antwoord.

Wat kun je zelf doen bij een medicijntekort? Lees hier meer tips.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten voor mensen met epilepsie? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief. Wil je onze activiteiten financieel ondersteunen? Jouw gift is zeer welkom.

Help mee en doneer nu

Deel dit:

Meer artikelen lees je hier