onderzoek 29 - 09 - 23

Eerste onderzoek samenwerking BRAINS van start!

BRAINS onderzoek
29 september 2023

Binnen het samenwerkingsverband BRAINS bundelen Alzheimer Nederland, EpilepsieNL, Hersenstichting en Stichting MS Research de krachten. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening. Samen met Health~Holland en onderzoeksinstellingen investeren we langere tijd in onderzoek dat voor meerdere hersenaandoeningen van betekenis is. Het eerste onderzoek binnen dit samenwerkingsverband gaat nu van start!

Eén van de aandachtsgebieden van BRAINS is onderzoek naar de bloed-breinbarrière en het ontwikkelen van hersenspecifieke onderzoekstechnieken. Het eerste onderzoek dat nu van start gaat binnen BRAINS, is een onderzoek naar de bloed-breinbarrière van Amsterdam UMC.

Onderzoek naar de bloed-breinbarrière

De bloed-breinbarrière beschermt je hersenen. Goede stoffen mogen erdoor, slechte stoffen worden tegengehouden. Helaas worden medicijnen ook vaak tegengehouden. Dit is een groot probleem bij de behandeling van hersenaandoeningen zoals epilepsie.

Bij hersenaandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en multiple sclerose (MS) werkt de bloed-breinbarrière niet goed. Dit kan bijdragen aan de ziekte of deze zelfs veroorzaken.

Onderzoekster Elga de Vries van Amsterdam UMC, wil in dit onderzoeksproject uitzoeken wat er bij hersenaandoeningen met de bloed-breinbarrière gebeurt. Met die kennis wil zij modellen ontwikkelen waarin je kunt zien hoe de barrière zich gedraagt bij een specifieke hersenaandoening. Dit is een belangrijke stap, omdat het kan worden gebruikt om behandelingen te verbeteren en te ontwikkelen.

Waarom steunt EpilepsieNL dit onderzoek?

Elk nieuw medicijn dat mogelijk epileptische aanvallen remt moet getest worden of het door de bloed- breinbarrière kan komen. Goede modellen helpen ons om dit goed te testen.

“Door samen te investeren in nieuwe onderzoekstechnieken, kunnen we beter en sneller nieuwe medicijnen ontwikkelen en testen” Laura M’Rabet MT Kennis & Innovatie

Over BRAINS

BRAINS is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, EpilepsieNL, Hersenstichting en Stichting MS Research. Binnen deze samenwerking bundelen de gezondheidsfondsen gedurende 10 jaar hun publiek-private toeslagen voor Onderzoek & Innovatie. Samen met Health~Holland hebben de fondsen de intentie om 800.000 euro per jaar te investeren in onderzoek naar oorzaken en behandelingen van hersenaandoeningen. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven leveren een bijdrage; onze gezamenlijke ambitie is een investering van 15 miljoen over 10 jaar in onderzoek. BRAINS richt zich op aandoening overstijgende vraagstukken. Zo bereiken de fondsen samen meer voor mensen met een hersenaandoening.

BRAINS is ontstaan vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken; een beweging die oplossingen wil realiseren voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld aan BRAINS ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

Kijk voor meer informatie over Health~Holland en Nationaal Plan Hoofdzaken op www.health-holland.com en www.nationaalplanhoofdzaken.nl.

Deel dit:

Meer artikelen lees je hier