Een ander merk gekregen of medicijnentekort?

Medicijnen

Alle anti-epileptica die een arts in Nederland voorschrijft, zijn goed onderzocht en veilig. Dat geldt voor merkmedicijnen en merkloze medicijnen. Ze bevatten dezelfde stof als het merkmedicijn maar verschillende fabrikanten maken ze.

Wij raden aan om zo min mogelijk te wisselen van merk. In zeldzame gevallen kan iemand toch een aanval krijgen. Krijg je van de apotheek een ander merk mee? Vraag dan na waarom. Er kunnen verschillende redenen zijn, het kan gaan om:

  • Het preferentiebeleid: de zorgverzekeraar bepaalt welk merk hij vergoedt. Dit kan verschillen per verzekeraar en kan veranderen.
  • Prijsafspraken tussen apotheek en zorgverzekeraar.
  • Leveringsproblemen of een voorraadtekort bij de fabrikant.
 
Wat kun je doen bij problemen door preferentiebeleid of prijsafspraken?
  • Vraag op tijd bij je apotheek na of je medicijnen op voorraad zijn.
  • Krijg je een ander merk? Zeg dan dat je liever niet wilt wisselen van merk. Je kunt aangeven dat er bij epilepsie zo min mogelijk gewisseld mag worden. De apotheek weet dit want de KNMP (branchevereniging van apothekers) heeft dit in haar handleiding Geneesmiddelsubstitutie staan. Je vindt de handleiding onderaan deze pagina. Daarnaast zijn in april 2022 principe-afspraken gemaakt in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen‘.
  • Geeft de apotheek je medicijnen niet mee? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar en vraag wat er mogelijk is.
  • Als de verzekeraar je niet helpt, neem dan contact op met je neuroloog. Hij of zij kan op het recept aangeven dat het om ‘Medische noodzaak’ gaat. Maar let op! Ook dan gaat je verzekeraar hier niet altijd mee akkoord. Overleg in dat geval met je neuroloog welk merk dan voor jou het beste is.
 
Wat kun je doen bij een medicijnen- of vooraadtekort of een leveringsprobleem?
  • Vraag op tijd bij je apotheek na of je medicijnen op voorraad zijn. Het is altijd verstandig om tijdig, bijvoorbeeld één maand van tevoren, je herhaalrecept aan te vragen. Hierdoor heb je medicijnen op voorraad. Bij een tijdelijk tekort kun je zo de periode overbruggen.
  • Heb je geen medicijnen meer en wil de apotheek je een ander merk geven? De apotheek heeft een zorgplicht. Vraag dus of de apotheek je eigen merk toch nog ergens anders kan bestellen. Bel eventueel zelf een aantal apotheken of ziekenhuisapotheken in jouw buurt.
  • Mocht het niet lukken: laat de apotheek met je neuroloog overleggen welk merk voor jou het beste is.

Tip: Je kunt zelf kijken op Farmanco. Hier staan de medicijnen die niet leverbaar zijn. Er staat ook wanneer de problemen weer over zijn.