De inhoud van deze website is met grote zorg door ons samengesteld. Het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en andere materialen op deze site behoren toe aan EpilepsieNL of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan deze teksten, beelden en andere materialen te kopiƫren, reproduceren of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EpilepsieNL.

Aansprakelijkheid

EpilepsieNL streeft ernaar actuele, correcte en volledige informatie te bieden. EpilepsieNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud op www.epilepsie.nl of andere uitingen. EpilepsieNL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruiken of verspreiden van de inhoud van de website en andere uitingen, of voortkomend uit technische gebreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van EpilepsieNL.

Voorlichting. Geen medisch advies

Wij geven voorlichting en informatie over epilepsie via allerlei kanalen. Wij zijn geen artsen en geven geen medische (behandel)adviezen. Raadpleeg bij persoonlijke, medische vragen of gezondheidsproblemen altijd je arts. EpilepsieNL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de gegeven informatie of adviezen.

Voor wat betreft de alarmeringsappatuur via onze uitleenregeling: het apparaat vervangt tijdens de leenperiode geen andere manieren om aanvallen te detecteren. EpilepsieNL is niet aansprakelijk bij letsel of overlijden tijdens de leenperiode of daarna.

Verwijzingen andere websites

Deze site bevat verwijzingen naar andere websites. EpilepsieNL is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites en kan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze websites niet garanderen. EpilepsieNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de inhoud van deze andere websites.

Wijzigingen

EpilepsieNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

Vragen

Vragen over de disclaimer? Neem dan contact met ons op.

EpilepsieNL
Postbus 270
3990 GB Houten

030-6344063
info@epilepsie.nl