Blijvend impact maken voor mensen met epilepsie? Kies voor periodiek schenken. Zo kunnen wij continu essentieel onderzoek doen. Bijkomend voordeel: u profiteert van extra belastingvoordeel. 

Steunt u EpilepsieNL al langere tijd of hebt u het plan dit te gaan doen? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel als u de gift vastlegt via een schenkingsovereenkomst. U steunt EpilepsieNL dan voor minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per jaar. En afhankelijk van uw inkomen krijgt u een aanzienlijk deel van de belasting terug. U kunt er ook voor kiezen het voordeel aan EpilepsieNL te geven. U geeft dan meer voor hetzelfde geld. Zie voorbeeld hiernaast in de infographic. Uw voordeel kunt u met de rekenhulp berekenen.

Wanneer u op deze manier geeft, mogen wij enkele jaren rekenen op uw steun. Daardoor kunnen we meer langlopende onderzoeken financieren en dus doorbraken voor epilepsie realiseren. En we kunnen onze dagelijkse dienstverlening blijven voortzetten.  

Open afbeelding

Een periodieke schenking kunt u makkelijk regelen: 

Stap 1  

Gebruik dit formulier voor het vastleggen van uw periodieke gift. Of vraag het formulier per post aan via 030 634 40 63 of donateurs@epilepsie.nl.  

Stap 2:

Vul de overeenkomst in met uw persoonlijke gegevens, het gewenste bedrag en wijze van doneren (via een machtiging of door zelf over te maken). Stuur het ingevulde en ondertekende formulier in tweevoud zonder postzegel naar: 

EpilepsieNL
Periodiek schenken
Antwoordnummer 2623
3970 VJ HOUTEN 

Wij maken de formulieren compleet en ondertekenen ze. U krijgt één formulier terug met een persoonlijk transactienummer dat u kunt gebruiken voor de belastingaangifte.  

Stap 3: 

Het jaarlijkse bedrag van uw periodieke schenking mag u vervolgens volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. Bij uw aangifte heeft u hiervoor ons RSIN nummer nodig, dit is: 002609502. Welk bedrag u via de belasting terug ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw gift en het belastingtarief waar u invalt. 

Voorwaarden voor schenken met belastingvoordeel

Het is niet noodzakelijk uw periodieke gift vast te leggen bij de notaris. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen: 

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. 
  • U schenkt jaarlijks een vast bedrag van tenminste € 50,-. 
  • U schenkt voor vijf opeenvolgende kalenderjaren. Langer mag ook. 
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. 
  • U kunt de giften aantonen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.

Wilt u meer weten? Raadpleeg dan de website van de Belastingdienst 

Uw belastingvoordeel berekent u gemakkelijk met de rekenhulp.

Nog vragen? Anita staat u graag te woord!
anita@epilepsie.nl
030 634 40 63