Twee soorten subsidies

In 2024 kun je als onderzoeker verschillende onderzoek subsidies aanvragen. Dit zijn:

  1. Een subsidie voor een groot onderzoeksproject met een maximaal budget van € 350.000,-.
  2. Een ‘EpilepsieNL Fellowship’ van maximaal € 90.000,-. Deze is bedoeld voor een jonge onderzoeker. Hij of zij kan hierin ‘proof of concept’ studies uitvoeren en zich voorbereiden op een carrière in de wetenschap.

Lees hier meer informatie over onze jaarlijkse call voor onderzoek subsidie of EpilepsieNL Fellowship en hoe je deze aanvraagt.

Hulp nodig?

Behalve voor subsidies kun je ons benaderen om mee te denken bij een project dat je doet. We hebben hiervoor de volgende mogelijkheden:

1. Hulp bij je projectaanvraag bij andere fondsen en subsidiegevers.

Welke mogelijkheden hebben we daarvoor?

Wil je dat EpilepsieNL je aanvraag ondersteunt en/of bijdraagt met co-financiering (cash of in kind)? Stuur dan je aanvraag zo vroeg mogelijk maar minimaal zes weken voor de deadline van indiening naar laura@epilepsie.nl. Wij beoordelen of en hoe jouw projectidee past in het beleid van EpilepsieNL en kijken waar onze bijdrage uit kan bestaan. Soms vragen we hiervoor advies aan onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Goed te weten dat de WAR van EpilepsieNL gebonden is aan geheimhouding.
Heb je een supportbrief nodig? Stuur dan je aanvraag zo vroeg mogelijk maar minimaal zes weken voor de deadline van indiening naar laura@epilepsie.nl. Wij zijn bereid een supportbrief te schrijven, maar bekijken je voorstel wel en kunnen suggesties doen hoe je mensen met epilepsie kunt betrekken bij je onderzoeksvoorstel.
Let op! Voor beide mogelijkheden geldt: aanvragen die je te laat bij ons aanmeldt, kunnen wij niet behandelen.

2. Hulp bij een al lopend project waarbij je inbreng van patiënten wilt hebben.

Heb je een lopend project waarbij je inbreng van mensen met epilepsie wilt? Mail dan naar shah@epilepsie.nl. Hij neemt dan contact met je op om de details door te spreken. Wij kunnen bijvoorbeeld aandacht besteden aan jouw onderzoek op onze website en een oproep plaatsen op onze socials.