De kracht van een nalatenschap

Dankzij giften uit nalatenschappen kunnen onze toponderzoekers door met hun belangrijke werk. Ze ontrafelen de oorzaak van epilepsie, werken aan behandelingen en aan een betere kwaliteit van leven. Ook innoveren we met elkaar. We verzamelen en verspreiden slimme, praktische oplossingen, bijvoorbeeld rond eten, slapen en sporten. Innovatie die uitgaat van de kracht van mensen en zorgt dat je ook met epilepsie het meeste uit je leven haalt.

'Ik wil wat teruggeven'

Marga heeft samen met haar man besloten om EpilepsieNL op te nemen in hun testament. Want Marga weet hoe belangrijk dat is. Op haar 14e krijgt ze epilepsie en dat heeft grote impact op haar leven. Na jaren zoeken en volhouden vindt haar arts eindelijk een medicijn dat werkt. Ze wordt aanvalsvrij en geniet weer van het leven. Helaas komen na 17 jaar de aanvallen weer terug. Ze belandt opnieuw in de medische molen en herstart de zoektocht naar nieuwe medicijnen. “Dit is soms lastig en gaat met vallen en opstaan. Het brengt ook weer onzekerheid en beperkingen met zich mee. Want je weet nooit wanneer een aanval komt.” Maar Marga staat positief in het leven en weet dat door onderzoek steeds meer bekend wordt. “Ik wil wat teruggeven, want zonder jullie en de artsen van SEIN was ik nooit zover gekomen. Daarom laat ik na: om oplossingen te vinden voor iederéén met epilepsie.”

Een testament via NuNotariaat

Wist u dat u met uw testament aan EpilepsieNL kunt nalaten? Als u ons als erfgenaam opneemt in uw testament of ons een bedrag nalaat dan is dat vrijgesteld van de erfbelasting. EpilepsieNL werkt samen met NuNotariaat.nl. Via NuNotariaat.nl kunt u uw testament regelen. Een enkel testament kost €299 en twee testamenten kosten €449.
Het online proces bij NuNotariaat wordt door veel mensen als plezierig en efficiënt ervaren, omdat u veel gratis informatie vooraf krijgt en u maar één keer naar de notaris gaat voor het ondertekenen van de akte. NuNotariaat scoort erg goed op klanttevredenheid met een cijfer 8.9 uit ruim 10000 klantreviews.
Uiteraard staan wij u ook graag te woord als u overweegt ons in uw testament op te nemen.

Vragen over nalaten?

Dat moet altijd door een notaris gebeuren. Alleen dan is uw laatste wil namelijk rechtsgeldig.
U kunt ons vervolgens op twee manieren iets nalaten: via een erfstelling of via een legaat.

Bij een erfstelling benoemt u een persoon, organisatie en/of goed doel tot erfgenaam. U kunt in een testament één of meer erfgenamen benoemen en bepalen wie welk deel van de nalatenschap ontvangt. Na aftrek van alle kosten, schulden en legaten wordt de nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld.

Een legaat is een bepaling in een testament dat u bij overlijden een vast geldbedrag, een percentage van uw vermogen of een bepaald goed (een schilderij, een huis, waardevolle juwelen) nalaat aan een persoon of organisatie. Legaten worden als eerste uitgekeerd. Wat overblijft wordt verdeeld onder de erfgenamen.
Een combinatie van een erfstelling en legaat is ook mogelijk. Een notaris kan hierover adviseren.

In een testament wordt ook een executeur benoemd. Dit is iemand die de uitvaart en het afwikkelen van de nalatenschap verzorgd. Denk aan een vertrouwd persoon, zoals een familielid of bekende. Ook EpilepsieNL kan deze rol vervullen. Laat de executeur wel weten dat u hem of haar benoemt. Zo kunt u specifieke wensen bespreken.

Een fonds op naam is een schenking aan EpilepsieNL met een gerichte invulling die u zelf kunt kiezen. U maakt een deel van uw privé- of bedrijfsvermogen vrij voor besteding aan bijvoorbeeld een bepaald onderzoeksdoel. Als u een fonds op naam opricht voor EpilepsieNL, dan beheren wij uw fonds en besteden we deze schenking of nalatenschap alleen aan de specifieke doelstelling die u hebt laten vastleggen. Dit gaat altijd in goed overleg. Heeft u hierin interesse? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Gegevens voor de notaris
De notaris heeft deze gegevens nodig om EpilepsieNL in het testament op te nemen.

Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – De Macht van het Kleine
Statutair gevestigd in Houten
Kamer van Koophandel: 41183884
Rekeningnummer: NL83 INGB 0000 2221 11

EpilepsieNL is een handelsnaam van Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine en Epilepsie Vereniging Nederland.

Voordeel: géén erfbelasting

EpilepsieNL is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen erf-belasting hoeven te betalen over een nalatenschap. Deze gaat dus voor 100% naar een toekomst zonder verstoorde levens.