Epilepsie is nog niet te genezen en niet te voorkomen. Daarom stelt EpilepsieNL geld beschikbaar voor baanbrekend epilepsieonderzoek dat relevant en van hoge kwaliteit is. Wil je een subsidieaanvraag indienen?

• Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek moet worden aangevraagd via het actuele aanvraagformulier (waarop het jaar vermeld staat waarin het onderzoek zal starten). De subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier worden elk najaar op onze site geplaatst (onderaan de huidige pagina).

• Subsidie kan worden aangevraagd voor zowel klinisch als fundamenteel/basaal onderzoek.

• De uiterlijke inzenddatum is elk jaar op 15 januari (23:59 uur).

• Projecten mogen maximaal vier jaar duren. Bij een combinatie van een specialistenopleiding en wetenschappelijk onderzoek is soms een langere duur mogelijk.

• De hoogte van het subsidiebedrag van EpilepsieNL wordt jaarlijks vastgesteld. De subsidie is aanvullend; van de werkgever wordt ook een bijdrage verwacht.

• De toegekende projecten moeten starten in het jaar na de toekenning. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van EpilepsieNL bewaakt de voortgang van het onderzoek middels het opvragen van voortgangsverslagen en een afrondend eindverslag.

• De onderzoeksgroep moet bij iedere uiting over het project de naam en financiële steun van EpilepsieNL noemen, dus in persberichten, publicaties, in voordrachten, tijdens congressen, symposia etc. Voor persberichten geldt specifiek dat EpilepsieNL wordt genoemd in de eerste tien zinnen. Je kunt deze tekst gebruiken: ‘Dit onderzoek wordt/werd uitgevoerd met steun van EpilepsieNL, projectnummer …..’ of: ‘Research was supported by EpilepsieNL, project number….’. Je kunt ook het logo van EpilepsieNL downloaden. Heb je een hogere resolutie of een ander bestandsformaat nodig, neem dan even contact met ons op.