Temporaalkwabepilepsie komt bij een derde van alle epilepsiepatiënten voor en is moeilijk behandelbaar. Bekend is dat gliacellen en microRNA’s in de hersenen een rol spelen. In het onderzoek van Jeroen Pasterkamp (UMC Utrecht Hersencentrum) is met nieuwe technieken uitgezocht welke gliacellen en welke microRNA’s een rol spelen bij temporaalkwabepilepsie.  Pasterkamp heeft nieuwe aangrijpingspunten gevonden voor de behandeling van temporaalkwabepilepsie. Deze kennis draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicatie.

Meer lezen? Download dan het artikel ‘Kleine regisseurs met een grote invloed’.

Titel: The role of glial non-coding RNAs in temporal lobe epilepsy
Onderzoekers: Prof. Dr. R.J. Pasterkamp,  Prof. Dr. E.M. Hol
Instituut: UMC Utrecht, Hersencentrum Rudolf Magnus Instituut
Startdatum: 1 september 2015
Toegekend bedrag: € 203.000,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 15-05