Frans Leijten doet onderzoek naar lokale hersenstimulatie bij epilepsie in centrale windingen. Een kleine groep van de mensen met epilepsie heeft aanvallen vanuit de centrale windingen (CLE) van de hersenen met veelvuldig schokken in het gelaat of een ledemaat. CLE is moeilijk onder te controle te krijgen. Langdurige lokale elektrische stimulatie lijkt echter te helpen. Onderzoekers gaan plaats en instellingen van deze methode verfijnen met netwerkanalyse.

Titel: Lokale corticale stimulatie bij epilepsie in de centrale windingen: een prospectieve studie
Onderzoeker: Dr. F.S.S. Leijten
Instituut: UMC Utrecht
Startdatum: 1 januari 2017.
Toegekend bedrag: € 101.662,-
Looptijd: 2 jaar, verlengd voor 2 jaar met € 102.863,-
Intern nummer: 17-07 en 19-12