Leven met epilepsie Artikel, Download

SUDEP

SUDEP staat voor onverklaarbare, onverwachte dood bij epilepsie (Sudden Unexpected Death in Epilepsy). Mensen met epilepsie hebben een klein risico om plotseling te overlijden. Er is dan geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Waarom het gebeurt, is nog niet bekend. Onderzoekers denken dat de ademhaling en het hart een rol spelen. Er wordt nog veel onderzoek naar gedaan.

Wie loopt risico?

Het grootste risico lopen mensen die vaak en veel grote (tonisch-clonische) aanvallen in de nacht hebben. De kans is groter als iemand zijn medicijnen niet regelmatig inneemt.

 
Loop ik een risico?

Vraag aan je arts welke soort aanvallen je hebt en of je risico loopt. De arts kan je ook tips geven die voor jou gelden.

Er is een aparte site over SUDEP. Hier vind je ook een informatiekaart hoe je het risico op SUDEP kunt verminderen.