Status epilepticus

Bij een status epilepticus duurt een epileptische aanval te lang of de ene aanval volgt op de andere. Het is dan nodig om met noodmedicijnen de aanval af te breken.

Meestal stopt een epileptische aanval vanzelf na een paar seconden of minuten. Duurt de aanval lang en stopt hij niet vanzelf? Je spreekt van een status epilepticus als:

  • de aanval langer duurt dan 5 minuten;
  • je een serie aanvallen hebt die in elkaar overgaan, zonder dat je bij bewustzijn komt.
 
Vormen van status epilepticus

Een status epilepticus kan bij alle vormen van epilepsie voorkomen. Je hebt bij alle vormen hulp nodig om ze te stoppen, maar de ene status is gevaarlijker dan de ander:

  • Convulsieve status: dan zijn er continu spiertrekkingen of krampen, zoals bij een tonisch-clonische aanval. De ademhaling wordt daardoor onderbroken, wat levensbedreigend is.
  • Non-convulsieve status: dan zijn er geen trekkingen of krampen. Iemand kan bij deze status blijven ademhalen. Ze komen voor bij absences en focale aanvallen met vreemd, verward gedrag.
  • Status bij een aanvalsserie: bij een serie volgt de ene aanval na de ander. Dit moet niet te lang duren, maar meestal komt de ademhaling tussen de aanvallen weer even op gang.
 
Medicijnen bij een status epilepticus

Om een status epilepticus te stoppen, moet je noodmedicatie toedienen. Een arts noemt dit ook wel coupeermedicatie.

Lees meer over noodmedicatie. 

Bekijk een filmpje over het toedienen van midazolam neusspray.