De Epilepsielijn 030 634 40 64 (9.30 - 17.30): voor onafhankelijke informatie of een gesprek met een ervaringsdeskundige

Over Epilepsie

Zit je met vragen? Lees hier antwoorden of bel ons!
De Epilepsielijn: 030 634 40 64

Bij De Epilepsielijn kun je terecht voor informatie over epilepsie of een gesprek met iemand die zelf ervaring heeft met epilepsie. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijda...

Wat is epilepsie?

Wat is epilepsie en wat is een epileptische aanval eigenlijk? Bij epilepsie heb je een tijdelijke verstoring in je hersenen. Een soort kortsluiting. Dat noemen ze een epileptische ...

Wie krijgt epilepsie en op welke leeftijd?

In Nederland hebben ongeveer 200.000 mensen epilepsie. Iedereen kan op iedere leeftijd epilepsie krijgen, maar het komt het vaakst voor bij kinderen, ouderen en mensen met een vers...

Soorten aanvallen

Er zijn verschillende soorten aanvallen bij epilepsie. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Of iemand staart ...

Onderzoek en diagnose

Als je huisarts denkt dat je epilepsie hebt, verwijst hij of zij je door naar een neuroloog. Je neuroloog doet verschillende onderzoeken om zeker te weten dat je epilepsie hebt.

Oorzaken

Vaak is de oorzaak van epilepsie niet bekend. Hoe graag mensen het ook willen weten. Soms is een beschadiging in de hersenen of in het hersennetwerk de bron, soms speelt erfelijkhe...

Behandeling van epilepsie

De behandeling van epilepsie start bijna altijd met medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica). 70% van de mensen heeft geen aanvallen meer door deze medicijnen. Werken de medici...

Medicijnen tegen epileptische aanvallen

De neuroloog begint de behandeling meestal met medicijnen tegen epileptische aanvallen (anti-aanvalsmedicijnen of anti-epileptica genoemd). 70% van de mensen heeft geen epileptisch...

Eerste hulp bij aanvallen

De meeste aanvallen stoppen vanzelf na een paar seconden of minuten. Eerste hulp is daarom meestal niet nodig. Het is wel belangrijk dat iemand in de buurt is en gevaarlijke situat...

Kind met epilepsie

Iedereen kan epilepsie krijgen, maar epilepsie komt vaak voor bij kinderen. De meeste kinderen krijgen geen aanvallen meer door medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica).

Het zorgintensieve kind met epilepsie

Zorgen voor een kind met ernstige epilepsie is geen gemakkelijke taak. De zorg kan erg zorgintensief zijn. Behalve de epilepsie kun je tegen tal van problemen aanlopen. Problemen i...

Angst en epilepsie

Iedereen voelt zich wel eens angstig in zijn of haar leven. Maar door je epilepsie kun je je angstiger gaan voelen. Een aanval komt bijna altijd onverwacht en dit kan je angstig en...

Geheugen en geheugenklachten

Zo’n 20 tot 40 % van de mensen met epilepsie heeft geheugenklachten. Ze vinden dat hun geheugen achteruitgaat of minder goed werkt.

Leven met epilepsie

Als je epilepsie hebt, heb je soms vragen over wat nog wel en wat niet meer kan. Welke gevolgen kan de epilepsie hebben voor je dagelijkse leven? Soms gaat het om alledaagse dingen...

Hulpmiddelen

Bij een aanval heb je soms hulp nodig. Of je wilt iets bij je dragen zodat een ander weet dat je epilepsie hebt. Misschien wil je je aanvallen bijhouden. Of heb je een alarmsysteem...

Corona en Covid-19 vaccin

We geven antwoord op veelgestelde vragen over corona en het covid-19 vaccin. Dat doen we samen met neurologen en kinderneurologen. Zij volgen de onderzoeken over het virus en vacci...

Deelnemen aan het verkeer

Bij een epileptische aanval verliest iemand vaak het bewustzijn. Dit kan gevaarlijk zijn, zeker in het verkeer. Voor het rijden met een 'gemotoriseerd voertuig' bestaat een wet. De...

Vervoer als je niet meer mag autorijden

Deelnemen aan het verkeer met epileptische aanvallen kan gevaarlijk zijn. Vooral als je bewustzijn weg of gedaald is, al is dit maar een paar seconden. Mag je door je epileptische ...