Postictale uitval ontwarren

Geen urenlange nasleep na een aanval! Na een epileptische aanval volgt bij sommige mensen met epilepsie de postictale fase: urenlang hoofdpijn, vermoeidheid, geheugen- en concentratiestoornissen. Hier is geen behandeling voor. Samen met Jeannette Hofmeijer (Rijnstate en Universiteit Twente) en Jeroen van Waarde (Rijnstate) onderzoekt Michel van Putten (Medisch Spectrum Twente en Universiteit Twente) of het tegengaan van bloedvatvernauwing in de hersenen tijdens en na een epileptische aanval de postictale verschijnselen kan verminderen.

Titel: Postictale uitval ontwarren.
Onderzoeker: Prof. Dr. Ir. M.J.A.M. van Putten
Instituut: Universiteit Twente
Startdatum: 1 maart 2019
Toegekend bedrag: € 205.000,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 19-02