Temporaalkwabepilepsie komt veel voor. Ongeveer 30% van de mensen met deze vorm van epilepsie houdt ernstige aanvallen, ondanks medicijnen. Om tijdig te kunnen ingrijpen met nieuwe therapieën is meer kennis nodig over de ontwikkeling van epilepsie. Jeroen Pasterkamp (UMC Utrecht) gaat de processen in de hersenen onderzoeken die epilepsie veroorzaken. In dit onderzoek richt hij zich vooral op transferRNA’s. Dat zijn moleculen in de hersenen, waarvan verwacht wordt dat ze ten grondslag liggen aan temporaalkwabepilepsie.

Titel: Dissecting the role of transerRNAs (tRNAs) in Temporal Lobe Epilepsy
Onderzoeker: Prof. Dr. R.J. Pasterkamp
Instituut: UMC Utrecht Hersencentrum, afd. Translational Neuroscience
Startdatum: nog onbekend
Toegekend bedrag: € 206.000,- gedurende 3 jaar
Intern nummer: 21-07