Sommige mensen met epilepsie hebben een aanvalsdetectieapparaat nodig. Deze apparaten zijn duur (€ 1.000 – € 2.000). Ze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

EpilepsieNL geeft zelf geen subsidies voor aanvalsdetectieapparaten maar werkt samen met een ander fonds. Voor mensen die het apparaat niet kunnen betalen kan EpilepsieNL tussenpersoon zijn. Wij sturen dan kansrijke aanvragen door naar het andere fonds.


Voorwaarden

 • Iemand moet een minimum inkomen hebben.
 • Voor de volgende apparaten is subsidie aanvragen mogelijk: NightWatch van LivAssured en Epicare Free/Mobile, Epicare, Emfit van Quo Vadis. Dit geldt niet voor abonnementen op apparaten. Een apparaat moet geprobeerd zijn via de leenregeling van de leverancier.
 • In het verleden aangeschafte apparaten worden niet vergoed.
 • Alleen een hulpverlener met een medische of sociale achtergrond van een officiële hulpverlenende instantie, zoals een epilepsieverpleegkundige of maatschappelijk werker kan subsidie aanvragen. Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend.
 • De bijdrage is aanvullend op wettelijke overheidsregelingen of andere lokale beschikbare voorzieningen. Op deze regelingen en voorzieningen moet eerst een beroep gedaan worden. Deze zijn goed vindbaar op internet. Er moet dus eerst geïnformeerd worden bij:
  • de zorgverzekering;
  • het WMO-loket/zorgloket bij de gemeente, MEE;
  • bij andere lokale noodfondsen.


Wat is de maximale vergoeding ?

De vergoeding is maximaal € 1500. De hoogte bepaalt het fonds.


Hoe kun je een aanvraag indienen?

Het fonds wil in één mail (met bijlages) een complete aanvraag hebben. Noodzakelijk zijn:

 • De reden waarom het apparaat nodig is. Dit kan in een aparte bijlage bij de mail. Je kunt het ook in de mail beschrijven.
 • De officiële offerte voor het apparaat.
 • Een toelichting waarom de zorgverzekering /wmo het niet vergoed. Dat moet nagevraagd zijn.
 • De medische verklaring van de behandelend arts of verpleegkundig specialist.
 • Recente informatie over de financiële situatie, bijvoorbeeld een recente salarisstrook of uitkeringsoverzicht.
 • Een rekeningnummer en tenaamstelling voor het geval het fonds positief oordeelt.

De mail met bijlagen kun je sturen naar: info@epilepsie.nl


Hoe vaak kun je per huishouden een aanvraag indienen?

Je kunt één keer een subsidie voor een aanvalsdetectie-apparaat aanvragen.

Behandeling en besluitvorming

Wij sturen een complete aanvraag door naar het fonds. Hierbij is het goed te weten dat:

 • het bestuur van het fonds wisselend bij elkaar komt. Daarom kunnen wij niet aangeven hoelang het duurt voordat er een reactie is na het aanvragen.
 • het fonds geen toelichting geeft bij een afwijzing.
 • EpilepsieNL geen invloed heeft op de beslissing voor toekenning.