Samenwerking met (farmaceutische) bedrijven

Wij werken samen met bedrijven maar blijven onafhankelijk.

Nieuwe medicijnen, behandelingen, producten en hulpmiddelen zijn belangrijk en onmisbaar voor mensen met epilepsie. Daarom werken wij samen met alle partijen die daarbij een rol spelen. Wij beperken ons daarbij niet alleen tot wetenschappelijke onderzoekers maar werken ook samen met bedrijven die hierin willen investeren.

Wij zorgen hierbij voor:

Inbreng van mensen met epilepsie

Wij vinden de inbreng van mensen met epilepsie bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, behandelingen en hulpmiddelen van groot belang. Zij weten waar iemand met epilepsie tegenaan loopt, wat hij of zij nodig heeft en hoe het dagelijks leven met epilepsie makkelijker kan. Daarom zorgen we ervoor dat mensen met epilepsie betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen. Wij vinden óók dat mensen met epilepsie op de hoogte moeten zijn van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, behandelingen en producten. Wij stellen dan ook als voorwaarde dat bedrijven hun kennis met mensen met epilepsie delen.

Onafhankelijkheid

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

  • De samenwerking bevordert altijd de missie van EpilepsieNL.
  • Wij zijn vrij om donaties van bedrijven aan te nemen. Maar wij zijn daar wel kritisch op. Sponsoring van EpilepsieNL geeft geen recht de inhoud te bepalen van onze uitingen en standpunten.
  • Wij blijven ook altijd onafhankelijk en onpartijdig in de informatie die wij geven over epilepsie. Wij raden nooit een specifiek merk of fabrikant aan.

Transparantie

  • Wij zijn altijd transparant over welke activiteiten door bedrijven worden ondersteund. Wij publiceren deze in onze jaarverslagen.