Onderzoek

Epilepsie is nog niet te genezen en niet te voorkomen. Daarom stimuleert het Epilepsiefonds wetenschappelijk onderzoek door het verlenen van subsidies voor veelbelovende onderzoeksprojecten en proefschriften en door het in stand houden van leerstoelen.

Waarom onderzoek?

Het Epilepsiefonds wil dat er meer kennis over en inzicht in epilepsie komt. Daarom investeert het fonds in wetenschappelijk epilepsieonderzoek, in leerstoelen en nascholing.

Belang van epilepsieonderzoek

Door ons gesubsidieerd onderzoek

Jaarlijks subsidieert het Epilepsiefonds 3 tot 4 veelbelovende projecten. Ook levert het fonds een bijdrage aan samenwerkingsprojecten.

Overzicht onderzoeken

Wetenschappelijke Adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert de directie van het Epilepsiefonds over wetenschappelijke onderzoeken.

Rol van de WAR

Aanvragen onderzoekssubsidie

Het Epilepsiefonds stelt geld beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Aanvragen onderzoekssubsidies

Leerstoelen

Leerstoelen zorgen voor belangstelling voor epilepsie in de academische wereld, zowel in het onderzoek als in het onderwijs.

3 leerstoelen epilepsie

Steun wetenschappelijk onderzoek!

Het Epilepsiefonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek omdat epilepsie nog steeds niet te voorkomen en te genezen is. Hiervoor zijn wij volledig afhankelijk van giften. Daarom hebben we uw hulp nodig. Helpt u mee?

Uw donatie

Eenmalig: