Het opsporen van  hersenafwijkingen met nieuwe, sterkere MRI-scanmethoden

De EpiUltra-studie heeft als doel om met nieuwe, sterkere MRI-scantechnieken (ultra-hoge veldsterkte MRI, T en 9.4T) hersenafwijkingen op te sporen bij epilepsiepatiënten die kandidaat zijn voor epilepsiechirurgie en bij wie eerder onderzoek met de 3T MRI (op dit moment de standaard MRI-scan) geen afwijking liet zien. Zestig patiënten worden gescand met een 7T MRI,  daarnaast wordt internationaal voor het eerst ook een patiëntengroep met epilepsie gescand in een 9.4T MRI. Uiteindelijke doel is de bron van epilepsie nauwkeuriger in beeld te brengen en de kans op een succesvolle, genezende operatie te verhogen.

Titel: EpiUltra studie: Ultra-hoge veldsterke MRI bij patiënten met een verdenking op focale, medicatie-resistente epilepsie en een negatieve 3T MRI.
Onderzoeker: Dr. O.E.M.G. Schijns
Instituut: Maastricht UMC+/MHeNS, afdeling Neurochirurgie
Startdatum: 1 januari 2020
Toegekend bedrag: € 205.987,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 20-09