Effect op hersenNeTwerk ACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT-studie)

Wat gebeurt er als delen van het epilepsienetwerk worden uitgeschakeld?

Bij focale epilepsie begint een aanval op één plek in de hersenen. Bij mensen met deze aanvallen kan epilepsiechirurgie een behandelmogelijkheid zijn. Maar dat kan alleen als precies duidelijk is waar de aanval start (epilepsiebron). Soms is het niet meteen duidelijk waar de epilepsiebron zich bevindt of ligt de epilepsiebron op een plek die de neurochirurg lastig kan bereiken. In deze gevallen kan er een vooronderzoek plaatsvinden, waarbij diepte-elektroden in de hersenen ingebracht worden. Het doel van dit vooronderzoek is om de epilepsiebron en het epilepsienetwerk in kaart te brengen. De elektroden kunnen ook door middel van korte stroompulsjes (radiofrequente thermocoagulatie) de (vermoedelijke) epilepsiebron verhitten en uitschakelen.

Behandelaars kunnen op dit moment soms lastig bepalen waar in de hersenen zij het beste de stroompulsjes kunnen toedienen en welke gevolgen het toedienen van deze stroompulsjes heeft op de epilepsiebron of het epilepsienetwerk. Daarom subsidieert EpilepsieNL onderzoek hierover: een studie naar de effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerkACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT-studie).

Hoofdonderzoeker dr. Simon Tousseyn van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) legt uit wat het onderzoek inhoudt: “In dit onderzoek bestuderen we of een lokale minimaal invasieve behandeling (radiofrequente thermocoagulatie) van de epilepsiebron ook effecten heeft op hersenactiviteit elders in het brein. We willen onderzoeken of er een verband is tussen veranderingen van hersenactiviteit in het epilepsienetwerk en de klinische uitkomst van deze behandeling. Met deze inzichten zal deze patiëntengroep gerichter behandeld en voorgelicht kunnen worden”.