Verstandelijke beperking en epilepsie bij volwassenen: cognitieve beloop en aanknopingspunten voor zorg en behandeling

Met dit project gaan we ontrafelen of, hoe vaak, bij wie en waarom vroege cognitieve achteruitgang optreedt bij volwassenen met epilepsie en een verstandelijke beperking. We gaan onderzoeken hoe cognitieve achteruitgang gerelateerd is aan de epilepsie, bijwerkingen van medicatie, psychologische klachten, het onderliggende genetische syndroom en andere factoren. Waar mogelijk, gaan we aanwijzingen voor hersenschade onderzoeken in het bloed; dit zou kunnen wijzen op dementie.

Samen hopen we nu en in de toekomst beter antwoord te kunnen geven op urgente en belangrijke vragen rondom epilepsie en cognitieve veroudering bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Het project levert ook aanknopingspunten op voor de nodige diagnostiek, behandeling en ondersteuningsbehoefte. Richtlijnen en zorg kunnen dan worden aangepast om de gezondheid en kwaliteit van leven van deze kwetsbare doelgroep zo goed mogelijk te houden of zelfs te verbeteren.

Titel: Verstandelijke beperking en volwassenen: cognitieve beloop en aanknopingspunten voor zorg en behandeling
Onderzoeker: Dr. A.M. van Eeghen
Instituut: Erasmus Medisch Centrum, ENCORE expertisecentrum voor erfelijke neurocognitieve aandoeningen, afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten
Toegekend bedrag: ‚ā¨ 205.987,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 20-14