Eleonora Aronica deed al eerder met subsidie van het Epilepsiefonds onderzoek naar veroorzakers van onstekingsprocessen in de hersenen (microRNA’s). Dit onderzoek is daar een vervolg op. Aronica bekijkt met name hoe de veroorzakers van ontstekingsprocessen in de hersenen het ontstaan en de instandhouding van epilepsie bevorderen. Uit het onderzoek is gebleken dat een bepaalde microRNA, namelijk miR146a, veelbelovend is voor ziektemodificatie bij epilepsie.

Titel: miRNA and inflammation: new opportunities for therapy in epilepsy associated pathologies
Onderzoeker: Prof. Dr. E. Aronica
Instituut: AMC Medical Research, afd. (neuro)pathologie
Startdatum: 1 februari 2013
Toegekend bedrag: € 205.000,-
Looptijd: 4 jaar