Focale corticale dysplasie is afwijkend hersenweefsel, dat met de huidige MRI-scans niet altijd in beeld is te brengen. Neuroloog Cyrille Ferrier onderzoekt of dat afwijkende weefsel misschien beter is vast te stellen door verfijnder onderzoek voor de operatie, onder andere met een krachtige MRI, waardoor misschien meer mensen in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie.

Na afronding van het onderzoek is gebleken dat bij ongeveer een kwart van de patiënten waarbij standaard MRI-diagnostiek geen duidelijke structurele afwijking had getoond, met behulp van 7 tesla MRI wél een afwijking werd gezien. Deze bevindingen waren zeer belangrijk voor de besluitvorming over en planning van de operatie.  Met dit onderzoek is de weg geopend voor mogelijkheden om voorafgaand aan een operatie diagnostiek te doen, die voorheen alleen postoperatief mogelijk was. 

Titel: Towards effective surgery in focal cortical dysplasias: histopatology, EEG and 7T MRI characteristics
Onderzoeker: Dr. C.H. Ferrier
Instituut: UMC Utrecht, Rudolf Magnus Instituut
Startdatum: 1 maart 2013
Afgerond: maart 2020
Toegekend bedrag: € 181.032,-