Koortsstuipen

Een koortsstuip is een epileptische aanval die alleen ontstaat bij of vlak voor koorts. Ze komen vooral voor bij jonge kinderen. Het gaat vaak om een aanval met schokken en bewustz...

Lichtflitsgevoelige aanvallen

Zo’n 5% van de mensen met epilepsie is gevoelig voor lichtflitsen. Zij krijgen een aanval door zogenaamde visuele prikkels, zoals lichtflitsen, zonlicht, streeppatronen of kleurwis...

Uitlokkers van aanvallen

Aanvallen komen meestal onverwachts. Maar soms is er steeds dezelfde aanleiding. We noemen dit een uitlokker of trigger.