Wat is epilepsie?

Wat is epilepsie en wat is een epileptische aanval eigenlijk? Bij epilepsie heb je een tijdelijke verstoring in je hersenen. Een soort kortsluiting. Dat noemen ze een epileptische ...

Soorten aanvallen

Er zijn verschillende soorten aanvallen bij epilepsie. De één is bewusteloos, valt en gaat schokken. De ander voelt vreemde tintelingen of hoort vreemde geluiden. Of iemand staart ...

Wat is een epilepsiesyndroom?

Een epilepsiesyndroom is de naam voor een soort epilepsie met specifieke kenmerken. Elk epilepsiesyndroom heeft een eigen behandeling.

Indeling aanvallen

Er bestaan verschillende soorten aanvallen bij epilepsie. Neurologen hebben deze soorten ingedeeld in groepen. Dat noemen ze de aanvalsclassificatie.

Absence

Bij een absence ben je kort afwezig. Je staart een paar seconden voor je uit. Soms zijn er kleine schokjes in je handen. Of je ogen draaien weg.

Tonisch-clonische aanval

Bij een tonisch-clonische aanval raak je buiten bewustzijn. Je valt op de grond, verkrampt en gaat schokken met je lichaam. Meestal stopt de aanval na een paar minuten.

Focale aanval met intacte gewaarwording

Bij deze aanval blijf je bij bewustzijn. Je hebt een kleine, plaatselijke verstoring in je hersenen. Hierdoor schokt bijvoorbeeld je arm, of been. Of je voelt, ziet of ervaart iets...

Myoclonie

Bij een myoclonische aanval trekken de spieren in je armen en/of benen plotseling samen, waardoor schokjes optreden. Meestal blijf je bij bewustzijn. Soms is dit kort verstoord, m...

Tonische aanval

Bij een tonische aanval raak je buiten bewustzijn en verstijft je lichaam. Alle spieren spannen tegelijk aan, in een verwrongen houding.

Clonische aanval

Bij een clonische aanval raak je buiten bewustzijn en ontstaan er schokken. Dit zijn ritmische schokken, aan één kant of beide kanten van je lichaam. Zuiver clonische aanvallen zij...

Atone aanval

Bij een atone of atonische aanval verslappen plotseling je spieren. Je verliest vaak maar een paar seconden je bewustzijn.

Status epilepticus

Bij een status epilepticus duurt een aanval te lang of de ene aanval volgt op de andere. Het is dan nodig om met noodmedicijnen de aanval af te breken.

Koortsstuipen

Een koortsstuip is een epileptische aanval die alleen ontstaat bij of vlak voor koorts. Ze komen vooral voor bij jonge kinderen. Het gaat vaak om een aanval met schokken en bewustz...

Lichtflitsgevoelige aanvallen

Zo’n 5% van de mensen met epilepsie is gevoelig voor lichtflitsen. Zij krijgen een aanval door zogenaamde visuele prikkels, zoals lichtflitsen, zonlicht, streeppatronen of kleurwis...

Niet-epileptische aanvallen

Soms lijkt iets op epilepsie, maar is het iets anders. Denk aan flauwvallen, spierschokken of hyperventilatie. Die ‘aanvallen’ beschrijven we kort.