Jurgen Schelhaas en Judith Verhoeven van het Academisch Centrum voor Epileptologie  Kempenhaeghe en Maastricht UMC+ gaan samen met collega’s uit het Radboud umc een techniek doorontwikkelen en testen, waarbij ze op basis van bloedonderzoek en het DNA-profiel van een patiënt sneller het meest effectieve anti-epilepticum willen vinden voor een individuele patiënt. Nu kost het vinden van de meest geschikte medicijnen voor mensen met epilepsie soms maanden of zelfs jaren.

Meer lezen? Download dan het artikel ‘Minibreintjes gaan de beste medicijnkeuze voorspellen‘ uit Epilepsie Magazine.

Titel: Van ‘gissen en missen’ naar een patiëntgerichte behandeling voor genetisch bepaalde, refractaire epilepsieën: de inzet van de pluripotente stamceltechniek.
Onderzoeker: Dr. H.J. Schelhaas en Dr. J. S. Verhoeven
Instituut: Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE), locatie Kempenhaeghe
Startdatum: 1 februari 2018
Toegekend bedrag: € 186.373,-
Looptijd: 3 jaar
Intern nummer: 18-02