Raad van Toezicht en bestuur

EpilepsieNL is een handelsnaam van Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine en Epilepsie Vereniging Nederland. Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder opereert binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke klankbordfunctie voor de directie.
Joost Wijnhoud is directeur-bestuurder en stelt het beleid en financiële kaders op, welke hij ter goedkeuring voorlegt aan de Raad van Toezicht.

Voorzitter

De heer J.H.P. (Joep) Teunissen

  • Interimmanager

Leden

Mevrouw dr. I. (Ilse) van Straaten 

  • Klinisch neurofysioloog Amsterdam UMC
  • Neuroloog Amsterdam UMC

Mevrouw Drs. M. (Marianne) Driessen

  • Bestuurskundige
  • Consultant en oprichter Bureau Driewerf B.V.