Raad van Toezicht en bestuur

EpilepsieNL is een handelsnaam van Stichting Koninklijk Epilepsiefonds – de Macht van het Kleine en Epilepsie Vereniging Nederland. Na het samengaan van de organisaties zijn de Raad van Toezicht van het fonds en het bestuur van de vereniging naast elkaar blijven bestaan.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder opereert binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervullen de Raad van Toezicht en het bestuur een belangrijke klankbordfunctie voor de directie. Joost Wijnhoud is directeur-bestuurder en bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Voorzitter

Mevrouw drs. I.M. (Inge) Drontmann

 • Sociaal geograaf/Technisch bestuurskundige
 • Bestuurslid ITGD (Intern Toezicht Goede Doelen)

Leden

De heer ir. R. (Roelof) Benthem MMC (vice-voorzitter)

 • Organisatieadviseur bij Twynstra Gudde
 • Trainer en coach van project- en programmamanagers
 • Coördinator Twynstra Coaching

De heer drs. F. (Frank) Burggraaff

 • Uitvoerend CIO en hoofd IV Inspectie Leefomgeving & Transport

Mevrouw dr. I. (Ilse) van Straaten 

 • Klinisch neurofysioloog Amsterdam UMC
 • Neuroloog Amsterdam UMC

Mevrouw Drs. M. (Marianne) Driessen

 • Bestuurskundige
 • Consultant en oprichter Bureau Driewerf B.V.

Bestuur

Mevrouw M.J. (Marita) Meulmeester (voorzitter)

 • Studie Bestuurskunde Universiteit Twente
 • Eigenaar Meulmeester Zorg Advies, Kwaliteit, Interim en Toezicht
 • Lid Raad v. Toezicht St. de Koperhorst, voorzitter auditcommissie kwaliteit en veiligheid
 • Bestuurslid + kwartiermaker Hospice Zuider Amstel
 • Lead Auditor Perspekt, Kwaliteitsinstituut in de Zorg

De heer H.M.G. (Henk) Marell 

Mevrouw I.R. (Ingrid) Wiechers 

 • Directeur Stichting JDRF Nederland

De heer A.J.J. (Aad) Kouwenhoven