Joost Wijnhoud

EpilepsieNL wordt geleid door Joost Wijnhoud. Hij stelt het beleid vast en legt verantwoording over ons werk af aan de Raad van Toezicht.

joost@epilepsie.nl
030 634 40 63