Een duidelijk zorgpad waarin verschillende vakgebieden samenwerken. Niet alleen voor mensen met epilepsie, maar ook voor hun naasten.

Epilepsie kan veel angst en onzekerheid met zich meebrengen. Bovendien gaat het vaak gepaard met andere aandoeningen. Het is daarom belangrijk dat mensen met epilepsie niet alleen behandeld worden voor hun epilepsie, maar ook voor eventuele andere aandoeningen. Wij zien met name dat er vaak behoefte is aan psychologische hulp. En niet alleen voor mensen met epilepsie, maar ook voor hun naasten. Complete en gepersonaliseerde zorg kan de kwaliteit van leven van zowel mensen met epilepsie als hun naasten verbeteren.

De volgende studie sluit goed aan bij dit speerpunt van de doorbraakagenda: 

Titel onderzoek Risico- en beschermende factoren voor gedragsproblemen bij personen met Dravet syndroom
Hoofdonderzoeker(s) Dr. E.H. Brilstra 
Instelling(en) Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Genetica 
WAR projectnummer 21-09

Lees meer