Veilig en zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Sommige mensen met epilepsie zijn angstig om alleen over straat te gaan of om bijvoorbeeld in bad te gaan. Voor deze mensen kan epilepsie een belemmering van alledaagse activiteiten zijn. Lees meer op deze pagina

In het samenstellen van de doorbraakagenda gaven mensen met epilepsie en hun naasten aan dat zij het belangrijk vinden dat mensen met epilepsie veilig en zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Goede aanvalsdetectie kan hierbij helpen. Aanvalsdetectie herkent een mogelijke epileptische aanval en alarmeert verzorgers. Dit biedt veiligheid en rust.  

De volgende studie sluit goed aan bij dit speerpunt van de doorbraakagenda: 

Titel Betere aanvalsdetectie op maat: de eSTAMP trial 
Onderzoeker Dr. Roland D. Thijs 
Instelling SEIN Heemstede 
WAR projectnummer 23-04 

Inhoud onderzoek:

Bij aanvalsdetectie reageert een apparaat op bepaalde veranderingen in bewegingspatronen of hartslag. Het herkent zo een mogelijke epileptische aanval en geeft een alarm aan de verzorgers. Als aanvalsdetectie goed reageert op de aanvallen, kan het veiligheid en rust geven voor mensen met epilepsie en de mensen om hen heen. De NightWatch is een apparaat dat een alarm geeft bij aanvallen met schokken, zoals tonisch-clonische (grote) aanvallen. Het apparaat werkt voor veel mensen met epilepsie, maar nog niet voor iedereen. Daarom zijn onderzoekers, onder leiding van Dr. Roland Thijs, voortdurend bezig om de NightWatch te verbeteren.

Op dit moment gebruikt de NightWatch vaste instellingen voor iedereen. Het kan daardoor geen maatwerk leveren. Dat is wel nodig, want sommige gebruikers hebben veel last van onterechte alarmen. De uitgebreide data van het TeleConsortium bieden unieke kansen om nieuwe gepersonaliseerde algoritmes1 te ontwikkelen. Een andere reden voor instellingen op maat zijn de wensen van de gebruikers. Die verschillen soms sterk: de één wil graag een waarschuwing bij iedere aanval en de ander alleen bij de gevaarlijkste aanvallen. Daarom gaan de onderzoekers een nieuwe versie van de NightWatch ontwikkelen met meer instellingen: de NightWatch 2.0.

Met de nieuwe NightWatch willen de onderzoekers zorgen voor betere aanvalsdetectie (minder valse alarmen) en een aanpak die beter aansluit bij de wensen van gebruikers. Dat maakt de NightWatch 2.0 aantrekkelijker voor meer mensen. Betere aanvalsdetectie betekent meer kans om gevaarlijke situaties te voorkomen.

1algoritme: een (wiskundig) stappenplan die een bepaalde invoer verandert tot een bepaalde uitvoer