Verstandelijke beperking

Epilepsie komt vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Ongeveer 30% van hen heeft epilepsie. Meestal zijn dit tonisch-clonisch aanvallen of focale aanvallen. Bij mensen met een verstandelijke beperking komt epilepsie dus naar verhouding veel voor. Ongeveer 1 op de 3 mensen met een verstandelijke beperking heeft epilepsie.

Oorzaak

Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, hoe vaker epilepsie voorkomt. Een verstandelijke beperking wordt vaak veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Deze hersenstoornis vergroot de kans op epilepsie. Het is bij hen vaak extra moeilijk om de aanvallen onder controle te krijgen.

 
Welke aanvallen komen het meeste voor?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vooral tonisch-clonische aanvallen en focale aanvallen met verminderde gewaarwording. De focale aanvallen zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Het bewustzijn is verlaagd, en vaak vertonen mensen verward gedrag. Ze gaan bijvoorbeeld rondlopen, plukken aan hun kleding of smakken. Mensen in de omgeving herkennen dit niet altijd als een epileptische aanval.

Lees meer over soorten aanvallen.

 
Hoe ziet de behandeling eruit?

Een neuroloog behandelt de epilepsie. Meestal schrijft hij of zij medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica) voor. Hij of zij begint altijd met één anti-epilepticum. Bij mensen met een verstandelijke beperking, is vaak een combinatie van medicijnen nodig. Hoe zwaarder de hersenbeschadiging is, hoe groter de kans dat medicijnen niet goed werken. Ook bij een combinatie van medicijnen lukt het daarom niet altijd om de aanvallen onder controle te krijgen.

Lees meer over behandelingen.

 
Wat kan de omgeving doen?

Als ouder of begeleider speel je een belangrijke rol in het herkennen van aanvallen én de bijwerkingen. Jullie kennen je kind het beste en herkennen makkelijker verschillen in gedrag. De medicatie, de bijwerkingen of de combinatie met andere medicijnen, kan ongunstig zijn. Het kan bijvoorbeeld onrust of prikkelbaar gedrag veroorzaken. Let hierop en bespreek dit met de neuroloog als dit problemen geeft.

Lees meer over eerste hulp.

 
Wegwijzer voor leven met ernstige meervoudige beperkingen

Vaak is het een hele zoektocht om ondersteuning te vinden voor het begeleiden van iemand met een verstandelijke beperking. De Wegwijzer EMB is gericht op (naasten van) mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Je vindt hier producten en diensten die passen bij jouw vraag en die, waar mogelijk, dicht in de buurt zijn.

 
Werk jij in de zorg met mensen met een verstandelijke beperking?

Het Leerhuis epilepsie geeft cursussen en scholingen over epilepsie en de zorg voor mensen met epilepsie. Deze zijn bedoeld voor zorginstellingen en zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg.