Overige scans

Kom je in aanmerking voor epilepsiechirurgie of Deep Brain Stimulation (DBS)? Dan krijg je altijd een EEG en een (f)MRI. Maar om de precieze epilepsiehaard te bepalen zijn meer onderzoeken nodig, zoals een PET-scan, MEG-onderzoek en/of SPECT-scan. Deze onderzoeken worden gedaan in een universitair ziekenhuis of in een epilepsiecentrum.

PET-scan

Een PET-scan (positron emissie tomografie) meet de stofwisseling in de hersenen. Via een injectie in de arm krijg je onschadelijk radioactief materiaal toegediend. De scan laat zien of een bepaalde plek in de hersenen minder radioactief materiaal opneemt dan andere plekken. Dat kan een aanwijzing zijn voor de plaats van de epilepsiehaard.

 
MEG-onderzoek

Een MEG-onderzoek (magneto encefalogram) meet de hersenactiviteit met magnetische golven. Ook dit onderzoek kan meer informatie opleveren over de plaats van de epilepsiehaard.

 
SPECT-scan

Bij een SPECT-scan (single photon emission computed tomography) krijg je een zeer kleine hoeveelheid licht radioactieve stof ingespoten. De scans geven een beeld van de plaats waar mogelijke epileptische activiteit optrad tijdens de injectie.

Lees meer over andere scans.