Wat is een epilepsiesyndroom?

Een epilepsiesyndroom is de naam voor een soort epilepsie met specifieke kenmerken. Elk epilepsiesyndroom heeft een eigen behandeling. Sommige syndromen zijn goed te behandelen. Er zijn ook syndromen die niet goed reageren op medicijnen en invloed hebben op de ontwikkeling.

Kenmerken van epilepsiesyndromen

Een syndroom heeft meestal een aantal specifieke kenmerken zoals:

  • Soort aanvallen. Er zijn syndromen met alleen tonisch-clonische aanvallen of absences. Of met een combinatie van aanvallen.
  • De leeftijd waarop de aanvallen beginnen. Sommige syndromen ontstaan bijvoorbeeld in het eerste levensjaar. Andere syndromen zijn typerend voor de peuter- of puberleeftijd.
  • Kenmerken op het EEG (elektro-encefalogram) ook wel hersenfilmpje genoemd. Bij sommige epilepsiesyndromen zijn op het EEG patronen te zien die alleen bij dat syndroom voorkomen.
 
Goede diagnose belangrijk

Epilepsiesyndromen kunnen in ernst en behandelmogelijkheden verschillen. Bij de behandeling is het voor de neuroloog belangrijk te weten om welk syndroom het gaat. Bij sommige syndromen werkt een bepaald medicijn bijvoorbeeld goed tegen de aanvallen. Terwijl bij een ander syndroom ditzelfde medicijn verkeerd kan werken. Een goede diagnose is dus belangrijk voor de juiste behandeling.

 
Korte beschrijving epilepsiesyndromen

Hieronder vind je een aantal epilepsiesyndromen. Klik op de naam en lees de kenmerken van dit syndroom. Staat een syndroom er niet bij? Kijk dan op kinderneurologie.eu.