Epilepsiecentra

Epilepsiecentra zijn gespecialiseerd in het behandelen van epilepsie. Nederland heeft twee epilepsiecentra. Kempenhaeghe heeft vestigingen in Heeze en Breda (Oosterhout (is per 3 juli 2023 verhuisd naar Breda). SEIN heeft vestigingen in Haarlem en Zwolle.

Team

Neurologen, verpleegkundigen, (neuro)psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers werken bij de epilepsiecentra vaak samen in een team.

 
Poliklinieken

Aan elk epilepsiecentrum zijn poliklinieken verbonden. Die vind je niet alleen in de centra zelf, maar ook in een aantal gewone ziekenhuizen. In een polikliniek werken minimaal een vaste neuroloog en een maatschappelijk werker. Meestal ook een pedagoog. De diagnose en behandeling vindt zo veel mogelijk op de polikliniek plaats. Maar is er een onderzoek of opname in het epilepsiecentrum nodig? Dan ga je daarvoor naar het centrum. Voor de verdere behandeling ga je daarna bijna altijd terug naar de polikliniek.

 
Wanneer naar een polikliniek?

Je kunt een verwijzing vragen naar een polikliniek als:

  • je al verschillende medicijnen tegen epilepsie (anti-epileptica) hebt geslikt. De medicijnen werken bij jou niet goed genoeg of je hebt last van vervelende bijwerkingen;
  • je al twee jaar behandeld wordt en nog steeds aanvallen hebt;
  • je neuroloog geen duidelijke diagnose kan stellen;
  • je naast je epilepsie ook andere problemen hebt, bijvoorbeeld met je geheugen, concentratie of slaap;
  • je de mening wilt van een andere arts (second opinion);
  • je problemen hebt met leren of op je werk;
  • je advies wilt over de epilepsie bij je kind met een verstandelijke beperking;
  • je ouder bent van een kind met epilepsie en begeleiding wilt;
  • je vragen hebt over zwangerschap als je epilepsie hebt of anti-epileptica gebruikt;
  • je onderzoeken krijgt voor epilepsiechirurgie.
 
Wanneer word je opgenomen in een centrum?

Opname in een epilepsiecentrum is niet vaak nodig. Soms is het wel noodzakelijk omdat er intensieve observatie nodig is. Dit houdt in dat ze je epilepsie voor een langere periode goed in de gaten houden, bijvoorbeeld met video- en EEG-opnames. Voor deze onderzoeken word je wel opgenomen.

 
Wat is langdurig verblijf?

De centra hebben speciale woonvormen voor kinderen en volwassenen. Het gaat dan om mensen die langdurige behandeling en begeleiding nodig hebben. Meestal is de epilepsie ingewikkeld en heeft iemand een verstandelijke beperking.

 
Meer informatie over de centra?

Kijk dan op de websites van de centra, Kempenhaeghe  en SEIN.

Epilepsiescholen en LWOE

De epilepsiecentra hebben scholen voor speciaal onderwijs: De Berkenschutse bij Kempenhaeghe en De Waterlelie  bij SEIN. Deze scholen hebben ook onderwijskundig begeleiders die op gewone scholen kinderen met epilepsie begeleiden. Deze begeleiders werken samen in het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).