Behandeling van epilepsie

Deep Brain Stimulation (DBS)

Blijft je epilepsie moeilijk te behandelen? Deep Brain Stimulation (DBS) of diepe hersenstimulatie, is een relatief nieuwe, aanvullende behandeling. Het wordt al jarenlang succesvol toegepast bij mensen met Parkinson.

Voor mensen met epilepsie is deze behandeling vrij nieuw. Per jaar worden er in ons land zo’n zeven mensen mee geholpen. Dit aantal neemt toe omdat er nu vergoeding voor is.

Hoe werkt DBS?

Bij DBS stimuleren twee diepte-elektroden een specifiek gebied in de hersenen. Een neurochirurg plaatst deze elektroden in de hersenen tijdens een operatie. De elektroden worden onder de huid verbonden met een elektrische stimulator. Deze stimulator wordt ook wel neurostimulator genoemd. De stimulator wordt onder het sleutelbeen of in de buik geplaatst. Daarna wordt de stimulator van buitenaf aangezet en afgesteld.

Voor wie is het geschikt?

DBS werkt tot nu toe alleen bij mensen met een focale epilepsie. Bij deze vorm starten de aanvallen vanuit een of meer vaste plaatsen in de hersenen. Ook als deze aanvallen overgaan in grote aanvallen (tonisch-clonisch), kan DBS een behandeling zijn. Meestal zoekt de neuroloog eerst uit of je geholpen kunt worden met epilepsiechirurgie. De kans om met epilepsiechirurgie aanvalsvrij te worden, is namelijk veel groter dan bij DBS. Soms krijg je eerst een behandeling met een Nervus Vagus Stimulator (NVS). Op de keuzekaart ‘Behandelingen als medicijnen niet werken’ staan alle mogelijkheden voor extra behandelingen naast elkaar. Het is een hulpmiddel voor jou en je neuroloog bij de keuze.

Wanneer kom je in aanmerking voor DBS?

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je reageert onvoldoende op je anti-epileptica of je hebt te veel bijwerkingen.
  • Je komt niet in aanmerking voor epilepsiechirurgie.

Wil je weten of DBS voor jou geschikt is? Overleg dan met je neuroloog. Deze kan je doorverwijzen naar een epilepsiecentrum voor vooronderzoeken.

Wat zijn de resultaten van DBS?

De kans dat je met DBS geen aanvallen meer krijgt, is ongeveer 6%. Maar meer dan 50% van de mensen ervaart een duidelijke verbetering van de aanvallen. Ze komen minder vaak voor en zijn minder heftig. Hoe langer je de stimulator gebruikt, hoe groter de kans op verbetering is.

Hoef ik geen anti-epileptica meer te slikken?

DBS vervangt je medicijnen niet: de meeste mensen moeten na een DBS-operatie medicijnen blijven slikken.

Ik ben geschikt voor DBS en wil het graag. Hoe nu verder?

Het inbrengen van de elektroden en de stimulator gebeurt in het ziekenhuis. Je krijgt eerst een MRI-scan. Door deze MRI-scan weet de neurochirurg precies waar hij of zij de elektroden moet plaatsen. Daarna volgt de operatie. De neurochirurg plaatst twee elektroden diep in de hersenen. Vaak gebeurt dat in de zogenaamde thalamus. De thalamus ligt midden in de hersenen en is belangrijk bij het doorgeven van signalen, het sturen ven bewegingen en emoties. De elektroden worden met een draad verbonden aan een neurostimulator. Deze wordt meestal onder het sleutelbeen of in de buik geplaatst.

Wanneer wordt de stimulator aangezet?

Enkele weken na de operatie stelt de neuroloog van het epilepsiecentrum de stimulator in.

Wat als DBS niet werkt?

Als de behandeling niet werkt of als je het niet goed verdraagt, kan de stimulator worden uitgezet. Soms wordt het hele systeem verwijderd.

Wat zijn voor- en nadelen van DBS?

Voordelen:

  • DBS is (net als NVS) een behandeling voor mensen die geen baat hebben bij medicijnen en andere behandelingen.
  • Het plaatsen van de elektroden gaat heel gericht, waardoor alleen het noodzakelijke deel van de hersenen beïnvloed wordt.
  • DBS is niet definitief. De stimulator kan gestopt worden als de behandeling niet werkt. En als het nodig is, kunnen de stimulator en elektroden verwijderd worden.

Nadelen:

  • Net als bij andere operaties kunnen er risico’s zijn tijdens de operatie bij het inbrengen van de elektroden.
  • Je kunt soms last krijgen van neerslachtigheid of geheugenproblemen.

Waar kun je terecht voor DBS?

De volgende ziekenhuizen en epilepsiecentra bieden DBS-behandeling aan:

  • Het samenwerkingsverband Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe en het MUMC+ (Maastricht).
  • Het samenwerkingsverband SEIN en het Medisch Spectrum Twente (Enschede).
  • AUMC (Amsterdam).

Praten met lotgenoten?

In de ervaringsgroep Neurostimulatie kom je in contact met mensen die een Nervus Vagus Stimulator (NVS) of Deep Brain Stimulator (DBS) hebben. Je hoort hoe hun ervaringen zijn en je kunt je vragen stellen.

Lees hoe je in contact komt met deze groep.

Meer weten?

Bekijk ons webinar.

Lees meer over andere behandelingen.

Download whitepapers

Klik hier!