Al 130 jaar zetten wij ons in om het leven van mensen met epilepsie beter te maken. In die jaren is er veel veranderd. Wat er niet is veranderd is onze zorg voor mensen met epilepsie en hun naasten.

Oprichting Epilepsiefonds

In 1893 wordt het Epilepsiefonds opgericht onder de naam 'de Macht van het Kleine'.

Het Epilepsiefonds zette zich meer dan 125 jaar in voor mensen met epilepsie. Die enorme hoeveelheid kennis en ervaring vormt voor EpilepsieNL de basis om de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie te verbeteren. We willen mensen helpen door hun onzekerheid weg te nemen en door taboes te doorbreken. Met evenementen, acties en de jaarlijkse collecte zamelen we geld in. Zo kunnen toponderzoekers op zoek naar betere en nieuwe behandelmethodes.

Epilepsie Vereniging Nederland

In 1979 wordt de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) opgericht

De Epilepsie Vereniging Nederland was gedurende vele jaren de patiëntenvereniging voor mensen met epilepsie. Sinds het samengaan in maart 2021 worden de activiteiten van de patiëntenvereniging door EpilepsieNL uitgevoerd. Wij zetten ons in voor iedereen die leeft met de gevolgen van epilepsie. Met onder meer een advieslijn waar mensen contact kunnen hebben met ervaringsdeskundigen, ontmoetingen tussen lotgenoten en door belangenbehartiging. We willen daarmee de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun omgeving verbeteren.

Oprichting EpilepsieNL

Op 26 maart 2021 wordt EpilepsieNL opgericht, vanuit een fusie tussen de nationale Epilepsiestichting en de Epilepsie Vereniging Nederland. Door een bundeling van de krachten kunnen we mensen met epilepsie beter informeren, (online) ontmoetingen organiseren en met elkaar veel geld werven voor toponderzoek! EpilepsieNL gaat en staat voor doorbraken. Meer impact, groter bereik, meer resultaat.