Voor een epilepsieoperatie vindt uitgebreid onderzoek plaats om de epilepsiezone goed te bepalen. Gerhard Visser, Guido Widman en Robert Helling van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) gaan onderzoeken of zij met de gelijktijdige inzet van EEG en TMS (Transcraniële Magnetische Stimulatie) de epilepsiebron nauwkeuriger kunnen lokaliseren, met name bij mensen waar de bron oppervlakkig is gelegen. Zo willen zij EEG-registratie met diepteelektrodes (in de hersenen) voorkomen of in elk geval gerichter inzetten.

Titel: Niet-invasieve meting van de epileptogeniciteit van een oppervlakkige hersenafwijking
Onderzoekers: Dr. G.H. Visser, dr. G. Widman, dr. R. Helling
Instituut: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Startdatum: 1 februari 2018
Toegekend bedrag: € 203.641,-
Looptijd: 2 jaar
Intern nummer: 18-09