Onderzoek naar oorzaak of ontstaan

Er is nog veel onbekend over het ontstaan van epilepsie. Toponderzoekers in Nederland proberen op verschillende manieren te ontdekken wat de oorzaak is van epilepsie. Hieronder staan de onderzoeken waaraan EpilepsieNL subsidie verleent of heeft verleend.

In 2022 gaat er een nieuw onderzoek van start:

Wanneer aanvalsbestrijding langdurig faalt, wordt het dagelijks leven van epilepsiepatiënten beperkt en is er sprake van cognitieve achteruitgang. Het onderzoek van Dr. Else Tolner en Dr. Arn van den Maagdenberg (LUMC) combineert preklinisch en klinisch onderzoek om een EEG biomarker te valideren als indicator voor aanvalsrisico en effectiviteit van medicatie. Hiervoor testen zij eerst bestaande en nieuwe middelen die de hersenactiviteit, die bij epilepsie verhoogd is, op een selectievere manier remmen. Na deze experimentele validatie zullen zij, al binnen het onderzoeksproject, de biomarker vertalen naar de kliniek.

Titel Effectievere aanvalsremming door betere herkenning en modulatie van verstoorde inhibitie van hersenactiviteit bij epilepsie
Onderzoeker Dr. Else A. Tolner & Prof. Dr. Arn M.J.M. van den Maagdenberg
Instituut Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Startdatum 2022
Toegekend bedrag €206.000,-
Looptijd 4 jaar
Intern nummer
22-07

 

Onderzoek dat in 2021 is gestart:
Het ontrafelen van de rol van transferRNAs (tRNAs) in temporaalkwabepilepsie

Temporaalkwabepilepsie komt veel voor. Ongeveer 30% van de mensen met deze vorm van epilepsie houdt ernstige aanvallen, ondanks medicijnen. Om tijdig te kunnen ingrijpen met nieuwe therapieën is meer kennis nodig over de ontwikkeling van epilepsie. Jeroen Pasterkamp (UMC Utrecht) gaat de processen in de hersenen onderzoeken die epilepsie veroorzaken. In dit onderzoek richt hij zich vooral op transferRNA’s. Dat zijn moleculen in de hersenen, waarvan verwacht wordt dat ze ten grondslag liggen aan temporaalkwabepilepsie.

Titel Het onrafelen van de rol van transferRNAs (tRNAs) in Temporaalkwabepilepsie
Onderzoeker Prof. Dr. R.J. Pasterkamp
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hersencentrum, afd. Translational Neuroscience
Startdatum 1 april 2021
Toegekend bedrag €206.000,-
Looptijd 3 jaar
Intern nummer
21-07

 

Steun ons onderzoek