Stamcelonderzoek voor beter inzicht en behandeling van epilepsie

Nieuwe ondezoekstechnieken maken het mogelijk om menselijke bloedcellen te herprogrammeren tot hersencellen. Ype Elgersma wil op kleine schaal – bij epilepsiepatiënten met tubereuze sclerose (TSC) – verkennen wat mogelijk is met deze nieuwste onderzoekstechnieken. Hij wil bijvoorbeeld weten: kunnen we met deze techniek voorspellen waarom de ene TSC-patiënt ernstige onbehandelbare epilepsie heeft en de andere geen epilepsie ontwikkelt? Kunnen de gekweekte hersencellen inzicht geven in de onderliggende mechanismen die epilepsie veroorzaken? Kunnen we deze technieken gebruiken om nieuwe medicijnen te testen, of zelfs voorspellen welk medicijn het meest effectief is voor een specifieke patiënt?

Meer lezen? Download dan het artikel ‘Waarom heeft het ene kind epilepsie en het andere niet?’.

 

Titel Exploring the utility of human iPSCs to understand and treat epilepsy
Onderzoeker Dr. Y. Elgersma
Instituut Erasmus MC, afdeling Neurowetenschappen
Startdatum 1 maart 2020
Toegekend bedrag € 205.987,-
Looptijd 4 jaar
Intern nummer
20-13