Door het instellen van een leerstoel krijgt epilepsie binnen de wetenschappelijke wereld extra aandacht. Studenten krijgen daardoor meer kennis over epilepsie en er kan meer onderzoek worden gedaan. EpilepsieNL ondersteunt op dit moment de leerstoel van Maeike Zijlmans, hoogleraar Geavanceerde Neurofysiologie bij Epilepsiechirurgie aan het UMC Utrecht.

Het UMC Utrecht heeft neuroloog Maeike Zijlmans per 1 april 2022 benoemd tot hoogleraar Geavanceerde Neurofysiologie bij Epilepsiechirurgie. De nieuwe leerstoel, die valt onder het speerpunt Brain, versterkt de samenwerking tussen het UMC Utrecht en SEIN, expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde.

Maeike Zijlmans volgde haar opleiding tot neuroloog in Utrecht en promoveerde op verschillende methoden om de bron van epilepsie te achterhalen. Na haar promotieonderzoek werkte ze een jaar in Montreal, waar ze in aanraking kwam met zogeheten ‘hoogfrequente oscillaties’: een signaal dat sinds kort uit hersenfilmpjes gefilterd kan worden, en waarmee de epilepsiehaard kan worden opgespoord. De kennis die Zijlmans opdeed in Montreal nam ze in 2009 mee terug naar Utrecht.

De kersverse hoogleraar heeft als doel om nieuwe technologieën te ontwikkelen ter verbetering van epilepsiechirurgie. Het gaat daarbij om hardware, zoals geavanceerde elektrodengrids waarmee hersensignalen beter gemeten kunnen worden. En om software, om de elektrografische data die neurologen voor, tijdens en na een operatie verzamelen beter te kunnen analyseren en integreren met andere informatie zoals MRI en metabole imaging.

In de afgelopen jaren heeft EpilepsieNL al meerdere leerstoelen ondersteund, zoals:

De leerstoel Neuromodulatie van Prof. dr. Paul Boon, hoogleraar in Eindhoven. Epileptische aanvallen ontstaan door ‘kortsluiting’ in hersencellen. Professor Boon wil onderzoeken of die kortsluiting met elektriciteit te bestrijden is. Bij iemand die epilepsie heeft, functioneren bepaalde netwerken in de hersenen niet goed. Professor Boon wil onderzoeken of het stimuleren van die netwerken met elektrische impulsen kan helpen in het bestrijden van epilepsie. Het op deze manier stimuleren van die netwerken heet neuromodulatie. Lees meer in het artikel ‘Epilepsie bijsturen met elektriciteit’.

De leerstoel van Prof. dr. Eleonora Aronica, sinds 2012 hoogleraar Neuropathologie aan de Universiteit van Amsterdam. Professor Aronica wil het fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van epilepsie verbinden aan de medische praktijk. Op die manier krijgt het onderzoek naar de oorzaken van epilepsie een stevige impuls. Zij geeft ook onderwijs, met name gericht op de pathologie van het zenuwstelsel.

De leerstoel van Prof. dr. Bert Aldenkamp, emeritus hoogleraar Epilepsie en Neuropsychologie aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Professor Aldenkamp onderzoekt het effect van epilepsie op het dagelijks leven, de kwaliteit van leven en op geheugen, taal en aandacht. Ook onderzoekt hij de psychosociale gevolgen van epilepsie.