Kan NVS de hersenen van mensen met moeilijk instelbare epilepsie ‘klaarmaken’ voor medicijnen?

Naast behandeling met medicijnen zijn er voor epilepsie behandelingen door middel van neuromodulatie ontwikkeld, waaronder stimulatie van de nervus vagus (NVS). Neuromodulatie is een behandeling waarbij de zenuwbanen met elektrische stroompjes worden beïnvloed. Onlangs werd in literatuur beschreven dat er na NVS in de hersenen specifieke vormveranderingen optreden. Misschien is het epileptisch netwerk in de hersenen door middel van NVS-technieken ‘klaar’ te maken voor behandeling met anti-epileptica.

De hypothese van het project is dat de behandeling van refractaire epilepsie met medicijnen, de zogenoemde farmacotherapeutische behandeling, kan verbeteren nadat het brein ‘gereed’ is gemaakt door middel van een behandeling met een vorm van NVS, die buiten het lichaam via het oor plaatsvindt door middel van een transcutane auriculaire NVS (tVNS).

In een studie worden twee groepen patiënten met refractaire epilepsie vergeleken. De ene groep krijgt 3 maanden behandeling met tVNS gevolgd door 3 maanden behandeling met het medicijn Brivaracetam. De andere groep krijgt 6 maanden behandeling met uitsluitend Brivaracetam.

Voorafgaand aan het onderzoek en na drie en zes maanden wordt gekeken naar waardes zoals aanvalsfrequentie. Ook worden cognitieve testen en fMRI gebruikt.

Titel: Priming the epileptic brain (PREP)
Onderzoeker: dr.ir. R.M.C. Mestrom
Instituut: Technische Universiteit Eindhoven
Samenwerkende instituten: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/MUMC+, Hobo Heeze B.V., UCB Pharma B.V.
Waarde onderzoek: € 298.495,-
Startdatum: 1 maart 2018
Looptijd: 2 jaar
PPS-toeslag*: bijdrage Epilepsiefonds € 87.000,-

*Dit samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag die het Epilepsiefonds ter beschikking heeft gekregen van Topsector Life Sciences & Health ter stimulatie van publiek-private samenwerking.