Hartritmestoornissen oorzaak van SUDEP bij Dravet-patiënten?

Bij patiënten met het syndroom van Dravet, een ernstig epilepsiesyndroom, is het risico op plotseling overlijden (SUDEP) verhoogd. Het is aannemelijk dat dit verhoogde risico wordt veroorzaakt door hartritmestoornissen. Roland Thijs (SEIN en LUMC) onderzocht samen met buitenlandse onderzoekgroepen in Bonn en Londen of patiënten met het syndroom van Dravet tijdens aanvallen vaker hartritmestoornissen ontwikkelen. Deze kennis kan gebruikt worden als basis voor nieuwe interventies, zoals een pacemakerimplantatie.

Roland Thijs afronding van het project: “Dit project heeft aangetoond dat dodelijke ritmestoornissen zich alleen voordoen in de nasleep van een tonisch clonische aanval. We hebben voor een hoog risico groep gekeken of screening naar ritmestoornissen nuttig is: dat is niet het geval. Nachtelijk toezicht bleek wel van belang voor de praktijk. We hebben aangetoond dat bewaking, bijvoorbeeld door uitluisteren of door een aanvalsdetectiehulpmiddel, kan helpen om het risico op SUDEP te verlagen. Dat is met name relevant voor patiënten met veel tonisch clonische aanvallen waarbij we gezien hebben dat de aanvallen in de nacht vaak gemist worden.”

Titel: Dravet syndrome: assessing cardiac ARrhythmias and Excitability (DARE) study
Onderzoeker: Dr. R.D. Thijs
Instituut: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
Startdatum: 1 april 2015
Toegekend bedrag: € 182.768,-
Looptijd: 3 jaar
Intern nummer: 15-10