Het EpilepsieNL Fellowship is bedoeld om getalenteerde onderzoekers te ondersteunen bij de ontwikkeling van eigen onderzoeksvoorstellen en hun curriculum vitae. Hiermee willen we de kansen van jonge onderzoekers vergroten om persoonlijke subsidies te verkrijgen bij externe financieringsinstanties. Het fellowship moet onder andere kunnen worden aangewend voor het aanvragen van subsidies zoals Veni en Marie Curie en Rubicon.

Voor wie?

De oproep staat voor jou open als je een positie hebt bij een in Nederland gevestigde universiteit en als je daarnaast:

 1. bezig bent met het afronden van een promotieonderzoek of binnen een jaar voor de aanmeldingsdeadline gepromoveerd bent.
 2. niet ouder bent dan 40 jaar.

N.B: Ook arts-assistenten in opleiding tot medisch specialist of ‘arts-assistenten niet in opleiding’ kunnen in aanmerking komen, mits ze voldoen aan bovenstaande criteria.

Startdatum

Je moet binnen zes maanden na toekenning van de subsidie met het onderzoek starten, of binnen zes maanden na de dag van schriftelijke goedkeuring van het proefschrift in geval de toekenning van de subsidie voorafgaat aan de goedkeuring van het proefschrift. Er zijn hierop geen uitzonderingen mogelijk.

Duur en startdatum

Het fellowship heeft een minimale duur van 12 maanden en een maximale duur van 24 maanden bij een parttime aanstelling. Het fellowship kan eerder (dus binnen twaalf maanden) worden beëindigd als de datum waarop een (persoonlijke) subsidie van een externe financieringsinstantie van kracht wordt. In dat geval moet het resterende subsidiegeld aan EpilepsieNL worden gerestitueerd.

Verlengingsclausule

Het EpilepsieNL-bestuur kan de maximale drempel van één jaar verlengen in geval van verlengd ziekteverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof of zorgverlof. De maximale verlenging is één jaar.

Let op: de kosten voor verlenging zijn voor rekening van de universiteit waar je werkzaam zult zijn.

Beoordelingsprocedure en aanvullende voorwaarden

De beoordelingsprocedure wordt binnen zes maanden na de deadline afgerond. Meer informatie over de beoordelingsprocedure vind je hier.

Belangrijkste aanvullende voorwaarden zijn dat aanvragen alleen door jou persoonlijk kunnen worden ingediend, met een maximum van één aanvraag per ronde. Je mag in totaal twee aanvragen voor een EpilepsieNL Fellowship indienen. Voorstellen moeten voldoen aan de woordlimieten en gebruikmaken van het juiste aanvraagformulier. Deze vind je hier.

Let op: Overschrijding van de woordlimiet leidt tot uitsluiting van de aanvraag.

Verdere aanwijzingen en criteria

Naast bovenstaande voorwaarden beoordelen we de geschiktheid van voorstellen op basis van criteria zoals de kwaliteit, innovativiteit en academische impact van het voorgestelde onderzoek. Daarnaast kijken we naar persoonlijke motivatie en visie van de aanvrager en naar het curriculum vitae.

Specifiek zal worden gekeken naar de volgende aspecten:

Kwaliteit, innovatief karakter en impact van het voorgestelde onderzoek

 • Onafhankelijke onderzoeksideeën
 • Uitdagende inhoud;
 • Originaliteit van het onderwerp;
 • Innovatieve elementen voor epilepsie;
 • Effectiviteit van de voorgestelde methodologie;
 • Kennisgebruik (wetenschappelijk, maatschappelijk en economisch).

Persoonlijke visie en motivatie

 • Duidelijke visie van de onderzoeker over zijn/haar plaats in de wetenschap;
 • Duidelijke link tussen voorgesteld onderzoek en carrièrevisie;
 • Carrièreplanning op korte en lange termijn en visie op  de toekomst;
 • Aanstekelijke fascinatie voor onderzoek;

Kwaliteit van de onderzoeker

De onderzoeker bevindt zich in de top 25% van zijn/haar internationale peer group en er is sprake van een evidente academische ambitie, die onder andere blijkt uit:

 • Inzet voor onderwijs. Bijvoorbeeld: begeleiding, onderwijsrollen, mentorschap, beoordelingen, bijdragen aan inhoud of coördinatie van onderwijs/programma’s/modules, kwaliteit van onderwijs (bijvoorbeeld studentenevaluaties).
 • Inzet voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld: onderzoeksoutput (inclusief peer-reviewed publicaties), productiviteit (bijvoorbeeld output in relatie tot werkervaring en daadwerkelijk bestede tijd aan onderzoek), erkenning voor werk (bijvoorbeeld prijzen, subsidies en onderscheidingen), presentaties op uitnodiging), bijdragen aan het onderzoeksveld (theoretisch, methodologisch, klinisch).
 • Impact. Bijvoorbeeld: activiteiten voor kennisverspreiding (inclusief deelname aan conferenties, publieksbereik) en publicaties voor leken. Let op dat deze niet noodzakelijkerwijs gerelateerd zijn aan onderzoek.
 • Leiderschap. Bijvoorbeeld: onderzoeksvisionair, samenwerkingen en netwerken, internationale en/of interdisciplinaire onderzoeksactiviteiten, lidmaatschap van besturen/commissies, organisatie van bijvoorbeeld conferenties, workshops, betrokkenheid bij de organisatie van bijeenkomsten, andere (niet-onderzoeks)activiteiten in de groep/instituut, groei/potentieel richting onafhankelijkheid.

Conclusie en aandachtspunten

Houd bij een aanvraag rekening met de genoemde criteria en procedurele eisen. Incomplete aanvragen nemen wij niet mee in de procedure. Als je een EpilepsieNL Fellowship krijgt, verwachten we dat je een bijdrage levert aan activiteiten en evenementen van EpilepsieNL.

Deze informatie is bedoeld als algemene richtlijn; je kunt er geen rechten aan ontlenen.

Wil je een aanvraag indienen?

Kijk dan hier voor het aanvraagformulier en meer informatie.