Maeike Zijlmans deed eerder onderzoek naar hoog frequente trillingen (HFO’s), nieuwe elektrische markers voor epilepsie. Tot nu toe werden HFO’s alleen waargenomen bij onderzoek binnen de schedel. Recent is ontdekt dat HFO’s ook buiten de schedel gemeten kunnen worden. Zijlmans heeft in dit onderzoek onderzocht hoe deze meettechniek verbeterd kon worden. Eerst werd gekeken hoe dit signaal beter onderscheiden kon worden van de ruis in het signaal. Vervolgens heeft ze onderzocht hoe de techniek kon worden ingezet tijdens de diagnostiek en behandeling.

Titel: Non-invasively recorded high frequency oscillations as biomarkers in focal epilepsy
Onderzoeker: Dr. G.J.M. Zijlmans
Instituut: UMC Utrecht
Startdatum: 1 september 2015. Afgerond in september 2018
Toegekend bedrag: € 195.691,
Looptijd: 3 jaar
Intern nummer: 15-09