Onderzoek naar het ontstaan van een afwijkend hersennetwerk

De afgelopen jaren is uit diverse studies gebleken dat ontstekingsprocessen in de hersenen een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van epilepsie. De onderzoekers willen weten hoe dit werkt: kan een vroegtijdige activatie van het immuunsysteem tijdens de hersenontwikkeling in combinatie met ontregeling van een specifieke signaleringsroute (mTOR) in de hersenen, bijdragen aan de ontwikkeling van een afwijkend hersennetwerk? Inzicht in dit proces kan mogelijk een gemeenschappelijk mechanisme tussen epilepsie en cognitieve stoornissen verklaren.

Meer lezen? Download dan het artikel ‘Afwijkend hersennetwerk onder de loep. Welke rol spelen ontstekingsprocessen in het ontstaan van epilepsie?’.

Titel: Ontrafelen van de rol van het complement systeem in epilepsie: de link met mTOR deregulatie
Onderzoekers: Dr. A. Mühlebner en Dr. J.G.M. van Scheppingen
Instituut: Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling (Neuro)Pathologie
Startdatum: 1 maart 2020
Toegekend bedrag: € 205.987,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 20-02