Onderzoek naar diagnosemethodes

Diagnosetechnieken worden steeds nauwkeuriger, maar voor bepaalde diagnoses is er behoefte aan verbeterde of nieuwe opties. Hieronder staan de onderzoeken naar diagnosemethodes waaraan EpilepsieNL subsidie verleent of heeft verleend.

Onderzoek dat in 2023 is gestart:

De NightWatch 2.0: betere aanvalsdetectie op maat

Bij aanvalsdetectie reageert een apparaat op bepaalde veranderingen in bewegingspatronen of hartslag. Het herkent zo een mogelijke epileptische aanval en geeft een alarm aan de verzorgers. Als aanvalsdetectie goed reageert op de aanvallen, kan het veiligheid en rust geven voor mensen met epilepsie en de mensen om hen heen. De NightWatch is een apparaat dat een alarm geeft bij aanvallen met schokken, zoals tonisch-clonische (grote) aanvallen. Het apparaat werkt voor veel mensen met epilepsie, maar nog niet voor iedereen. Daarom zijn onderzoekers, onder leiding van Dr. Roland Thijs, voortdurend bezig om de NightWatch te verbeteren.

Op dit moment gebruikt de NightWatch vaste instellingen voor iedereen. Het kan daardoor geen maatwerk leveren. Dat is wel nodig, want sommige gebruikers hebben veel last van onterechte alarmen. De uitgebreide data van het TeleConsortium bieden unieke kansen om nieuwe gepersonaliseerde algoritmes1 te ontwikkelen. Een andere reden voor instellingen op maat zijn de wensen van de gebruikers. Die verschillen soms sterk: de één wil graag een waarschuwing bij iedere aanval en de ander alleen bij de gevaarlijkste aanvallen. Daarom gaan de onderzoekers een nieuwe versie van de NightWatch ontwikkelen met meer instellingen: de NightWatch 2.0.

Met de nieuwe NightWatch willen de onderzoekers zorgen voor betere aanvalsdetectie (minder valse alarmen) en een aanpak die beter aansluit bij de wensen van gebruikers. Dat maakt de NightWatch 2.0 aantrekkelijker voor meer mensen. Betere aanvalsdetectie betekent meer kans om gevaarlijke situaties te voorkomen.

1algoritme: een (wiskundig) stappenplan die een bepaalde invoer verandert tot een bepaalde uitvoer

Titel Betere aanvalsdetectie op maat: de eSTAMP trial
Onderzoeker Dr. Roland D. Thijs
Instituut SEIN Heemstede
Startdatum 2023
Toegekend bedrag €206.000,-
Looptijd 4 jaar
Intern nummer
23-04

 

Onderzoek dat in 2022 is gestart:

Narcolepsie – sneller en eenvoudiger diagnosticeren om de oorzaak te behandelen

Narcolepsie is een ongeneeslijke slaapstoornis die vaak ontstaat op de kinderleeftijd. Zonder behandeling leidt narcolepsie tot problemen op school en in de sociale- en emotionele ontwikkeling. Een vroege diagnose en behandeling is daarom belangrijk.

Lees meer over dit onderzoek.

Onderzoek dat in 2021 is gestart:
Risico- en beschermende factoren voor gedragsproblemen bij personen met Dravetsyndroom

In Nederland hebben ongeveer 200 kinderen en volwassenen het Dravetsyndroom. Een zeldzame genetische aandoening, waarbij meestal moeilijk behandelbare epilepsie en gedragsproblemen voorkomen. Eva Brilstra van het UMC Utrecht doet onderzoek naar de factoren die deze gedragsproblemen kunnen versterken of verminderen.

Lees meer over dit onderzoek.

Steun ons onderzoek