Onderzoek naar behandelmethodes

We blijven zoeken naar nieuwe behandelmethodes omdat 30% van de mensen met epilepsie aanvallen blijft houden ondanks de bestaande behandelmogelijkheden. Hieronder staan de onderzoeken naar behandelmethodes waaraan EpilepsieNL subsidie verleent of heeft verleend.

In 2023 starten er twee nieuwe onderzoeken:

Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders

Sneller de beste instellingen vinden voor neuromodulatie

Neuromodulatie bij epilepsie is een behandeling waarbij de hersenen van mensen met epilepsie elektrisch gestimuleerd worden. Een bekend voorbeeld van elektrische stimulatie in de hersenen is diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation: DBS). Niet iedereen met epilepsie komt in aanmerking voor neuromodulatie. Vooraf krijgen mensen verschillende testen waarna men een inschatting maakt of neuromodulatie voor deze persoon geschikt is. Als neuromodulatie geschikt is, en het apparaat geïmplanteerd is, kijkt men verder welke stimulatie-instellingen het beste zullen werken bij die persoon. Dit traject kan lang duren en brengt voor de patiënt veel onzekerheid met zich mee.

De helft van de mensen krijgt door elektrische stimulatie in de hersenen zo’n 50% minder aanvallen. Voor de andere helft van de mensen levert neuromodulatie onvoldoende op. De onderzoekers geven daar twee redenen voor: elektrische stimulatie is toch niet de juiste behandelmethode voor de patiënt of de behandelaar heeft voor deze patiënt niet de juiste instellingen gevonden. In de praktijk is het ook vaak lastig in te schatten welke stimulatie-instellingen het beste zullen werken en of elektrische stimulatie überhaupt zal werken.

Het doel van dit onderzoek, onder leiding van Dorien van Blooijs, MSc (UMC Utrecht en SEIN Zwolle), is om te achterhalen wat het effect van verschillende stimulatie-instellingen op de hersenactiviteit is. Ook willen de onderzoekers achterhalen wat het lange termijn effect van elektrische stimulatie op het aantal aanvallen is. Uiteindelijk hopen de onderzoekers in de toekomst sneller voor een individu met epilepsie te kunnen bepalen of elektrische stimulatie de juiste behandelmethode is. En zo ja, welke instellingen dan het beste gebruikt kunnen worden.

Titel Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders
Onderzoeker Dorien van Blooijs, MSc
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht
Startdatum 2023
Toegekend bedrag €206.000,-
Looptijd 4 jaar
Intern nummer
23-06

Effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerk ACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT-studie)

Wat gebeurt er als delen van het epilepsienetwerk worden uitgeschakeld?

Bij focale epilepsie begint een aanval op één plek in de hersenen. Bij mensen met deze aanvallen kan epilepsiechirurgie een behandelmogelijkheid zijn. Maar dat kan alleen als precies duidelijk is waar de aanval start (epilepsiebron). Soms is het niet meteen duidelijk waar de epilepsiebron zich bevindt of ligt de epilepsiebron op een plek die de neurochirurg lastig kan bereiken. In deze gevallen kan er een vooronderzoek plaatsvinden, waarbij diepte-elektroden in de hersenen ingebracht worden. Het doel van dit vooronderzoek is om de epilepsiebron en het epilepsienetwerk in kaart te brengen. De elektroden kunnen ook door middel van korte stroompulsjes (radiofrequente thermocoagulatie) de (vermoedelijke) epilepsiebron verhitten en uitschakelen.

Behandelaars kunnen op dit moment soms lastig bepalen waar in de hersenen zij het beste de stroompulsjes kunnen toedienen en welke gevolgen het toedienen van deze stroompulsjes heeft op de epilepsiebron of het epilepsienetwerk. Daarom subsidieert EpilepsieNL onderzoek hierover: een studie naar de effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerkACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT-studie).

Hoofdonderzoeker dr. Simon Tousseyn van het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe & Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) legt uit wat het onderzoek inhoudt: “In dit onderzoek bestuderen we of een lokale minimaal invasieve behandeling (radiofrequente thermocoagulatie) van de epilepsiebron ook effecten heeft op hersenactiviteit elders in het brein. We willen onderzoeken of er een verband is tussen veranderingen van hersenactiviteit in het epilepsienetwerk en de klinische uitkomst van deze behandeling. Met deze inzichten zal deze patiëntengroep gerichter behandeld en voorgelicht kunnen worden”.

Titel Effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerk ACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT-studie)
Onderzoeker Dr. Simon Tousseyn
Instituut Academisch Centrum voor Epileptologie (ACE) Kempenhaeghe & Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht/ School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs)
Startdatum 2023
Toegekend bedrag €206.000,-
Looptijd 4 jaar
Intern nummer
23-08

Onderstaande onderzoeken zijn in 2022 gestart:

Voorspellen van effect van neuromodulatie bij epilepsie (PREDYct)

Bij 30-50% van de patiënten met epilepsie die behandeld worden met nervus vagus stimulatie (NVS) blijkt dit niet effectief. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar het voorspellen van het effect van neuromodulatie bij epilepsie.

Lees meer over dit onderzoek.

 

Beïnvloeden van nucleotiden suiker metabolisme als nieuwe behandeling voor epileptische encefalopathie

Met dit onderzoek wil het team van Dr. Stefan Barakat (Erasmus MC) nieuwe kennis over epileptische encefalopathie verkrijgen en een nieuwe therapie ontwikkelen die aangrijpt op de wortel van het probleem en die niet alleen symptomen onderdrukt.

Lees meer over dit onderzoek.

 

Kunnen ontstekingseiwitten een rol spelen bij kinderen met ESES als voorspeller voor effectiviteit van behandeling en ontwikkeling?

Epilepsie met elektrische status epilepticus in slaap (ESES) is een epilepsiesyndroom bij kinderen. Kenmerken van dit syndroom zijn vrijwel continue epileptische activiteit in slaap, en leer- en gedragsproblemen. Er zijn aanwijzingen dat ontsteking van het hersenweefsel hierbij een belangrijke rol speelt. Daarom is hier een onderzoek naar gestart.

Lees meer over dit onderzoek.

Steun ons onderzoek

Doneer nu!