Onderzoek naar behandelmethodes

We blijven zoeken naar nieuwe behandelmethodes omdat 30% van de mensen met epilepsie aanvallen blijft houden ondanks de bestaande behandelmogelijkheden. Hieronder staan de onderzoeken naar behandelmethodes waaraan EpilepsieNL subsidie verleent of heeft verleend.

In 2022 starten drie nieuwe onderzoeken:

Voorspellen van effect van neuromodulatie bij epilepsie (PREDYct)

Bij 30-50% van de patiënten met epilepsie die behandeld worden met nervus vagus stimulatie (NVS) blijkt dit niet effectief. In dit onderzoek gaat het team van Prof. Michel van Putten (Universiteit Twente) voor en na de implantatie van de NVS continu hersensignalen meten met een kleine onderhuidse elektrode. Zij denken dat analyse van deze hersensignalen (met o.a. AI: Artificial Intelligence) het mogelijk maakt te voorspellen hoe effectief NVS zal zijn. Hiermee kan in de toekomst NVS efficiënter worden ingezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Medisch Spectrum Twente en SEIN Zwolle.

Zie ook https://www.utwente.nl/nieuws/2020/12/913886/elektrode-achter-oor-meet-eeg-voor-betere-behandeling-epilepsie

Titel: Voorspellen van effect van neuromodulatie bij epilepsie (PREDYct)
Onderzoeker: Prof. dr.ir. M.J.A.M. van Putten
Instituut: Universiteit Twente
Startdatum: 2022
Toegekend bedrag: € 206.000,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 22-05

Beïnvloeden van nucleotiden suiker metabolisme als nieuwe behandeling voor epileptische encefalopathie

Met dit onderzoek wil het team van Dr. Stefan Barakat (Erasmus MC) nieuwe kennis over epileptische encefalopathie verkrijgen en een nieuwe therapie ontwikkelen die aangrijpt op de wortel van het probleem en die niet alleen symptomen onderdrukt. Zij focussen op beïnvloeding van het nucleotiden suiker metabolisme. Hierdoor zullen zij een therapie ontwikkelen voor patiënten met UGP2 epileptische encefalopathie, maar daarnaast zal dit ook helpen bij patiënten met de vaker voorkomende GLUT1-deficiëntie. Hierdoor zullen zij met hun onderzoek een groot aantal patiënten kunnen helpen.

Titel: Beïnvloeden van nucleotiden suiker metabolisme als nieuwe behandeling voor epileptische encefalopathie
Onderzoeker: Dr. T.S. (Stefan) Barakat
Instituut: Erasmus MC
Startdatum: 1 januari 2022
Toegekend bedrag: € 197.000,-
Looptijd: 4 jaar
Intern nummer: 22-01

Kunnen ontstekingseiwitten een rol spelen bij kinderen met ESES als voorspeller voor effectiviteit van behandeling en ontwikkeling?

Epilepsie met elektrische status epilepticus in slaap (ESES) is een epilepsiesyndroom bij kinderen. Kenmerken van dit syndroom zijn vrijwel continue epileptische activiteit in slaap, en leer- en gedragsproblemen. Er zijn aanwijzingen dat ontsteking van het hersenweefsel hierbij een belangrijke rol speelt. Dr. Floor Jansen wil door bestudering van ontstekingseiwitten met deze studie meer inzicht krijgen in het onderliggende ziektemechanisme. Ook wil zij daardoor de effectiviteit van de behandeling en de gevolgen voor de ontwikkeling beter voorspellen, om zo de toekomst voor kinderen met ESES te verbeteren.

Titel: lnflammatoire biomarkers bij kinderen met epileptische encefalopathie met ESES en de mogelijke rol als voorspeller voor effectiviteit van behandeling en ontwikkeling
Onderzoeker: mevr. dr. F.E. Jansen
Instituut: Universitair Medisch Centrum Utrecht
Startdatum: 2022
Toegekend bedrag: € 81.245,-
Looptijd: 3 jaar
Intern nummer: 22-02

 

Steun ons onderzoek

Doneer nu!