Onderzoek naar ESES voor een betere toekomst voor kinderen

Kunnen ontstekingseiwitten een rol spelen bij kinderen met ESES als voorspeller voor effectiviteit van behandeling en ontwikkeling?

Epilepsie met elektrische status epilepticus in slaap (ESES) is een epilepsiesyndroom bij kinderen. Kenmerken van dit syndroom zijn vrijwel continue epileptische activiteit in slaap, en leer- en gedragsproblemen. Er zijn aanwijzingen dat ontsteking van het hersenweefsel hierbij een belangrijke rol speelt. Dr. Floor Jansen wil door bestudering van ontstekingseiwitten met deze studie meer inzicht krijgen in het onderliggende ziektemechanisme. Ook wil zij daardoor de effectiviteit van de behandeling en de gevolgen voor de ontwikkeling beter voorspellen, om zo de toekomst voor kinderen met deze aandoening te verbeteren.

Titel lnflammatoire biomarkers bij kinderen met epileptische encefalopathie met ESES en de mogelijke rol als voorspeller voor effectiviteit van behandeling en ontwikkeling
Onderzoeker mevr. dr. F.E. Jansen
Instituut Universitair Medisch Centrum Utrecht
Startdatum 2022
Toegekend bedrag € 81.245,-
Looptijd 3 jaar
Intern nummer
22-02