Kinderen bij wie de bron van de epilepsie in de hersenschors ligt, hebben vaak ook nog een tweede beschadiging in de hippocampus. Dit verschijnsel wordt dual pathology (dubbele pathologie) genoemd. Kinderneuroloog Kees Braun heeft de mogelijke oorzaken en gevolgen van die tweede beschadiging onderzocht. Het idee was dat de aanvallen in de hersenschors na verloop van tijd wellicht ook schade in de hippocampus veroorzaken. Omdat de hippocampus een essentiële rol speelt bij leren en geheugen, heeft zo’n tweede beschadiging daar misschien een negatief effect op. Braun gebruikte voor zijn onderzoek een proefdiermodel. Het onderzoek heeft aangetoond dat epilepsie in de hersenschors niet leidt tot structurele veranderingen in de hippocampus. Er werden wel functionele veranderingen gevonden in de hippocampale netwerken. Op cognitief gebied hadden de dieren echter beperkte veranderingen. Dit kan wijzen op goedwerkende compensatiemechanismen die de negatieve gevolgen teniet proberen te doen. De bevindingen uit deze studie helpen om het onstaan van ‘dual pathology’ bij epilepsie beter te begrijpen.

Titel: “Unraveling dual pathology”: how neocorticol epilepsy affects hippocampal structure, neurotransmission, networks and synaptic plasticity.
Onderzoeker: Prof. Dr. K.P.J. Braun
Instituut: Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Startdatum: 1 juli 2013
Toegekend bedrag: € 204.645,-
Looptijd: 4 jaar