Nieuws

Uitbreiding Raad van Toezicht EpilepsieNL

Per 1 april 2024 verwelkomen we 3 nieuwe leden in de Raad van Toezicht van EpilepsieNL: drs. Mascha Buiting, dr. Sanne Mol, en drs. Floris van Pruijenbroek. Samen met de bestaande leden drs. Marianne Driessen, dr. Ilse van Straaten en Joep Teunissen (voorzitter) waarborgt de samenstelling van de Raad van Toezicht een verscheidenheid aan achtergronden, verschillende expertises en perspectieven, wat de kwaliteit van het toezicht ten goede komt.

De Raad van Toezicht van EpilepsieNL heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het bewaken van de missie en doelstellingen van het goede doel en ziet erop toe dat het bestuur het beleid en de strategieën op een juiste wijze uitvoert.